Motpol - nordanvind.motpol.nu

General Information:

Latest News:

Jim Morrison som indo-europeisk mystiker 13 Oct 2012 | 07:41 pm

Jag har länge tänkt att det vore på sin plats med en kort notering här på Motpol om en av rockhistoriens stora legendarer – Jim Morrison, sångare i The Doors – ett av 60-talets absolut bästa band. Det...

En medioker tönt-totalitarism 12 Oct 2012 | 05:07 am

Det ruttnande samhällsbygget – infekterat av blådårar, smutskrymplingar och lejda byråkratluder – förnekar sig inte. Målet är en mjukistotalitarism, inspirerad av Orwell och Huxley men omsluten av sky...

Thomas Mann som konservativ revolutionär 9 Sep 2012 | 08:17 pm

„Der Unterschied von Geist und Politik enthält den von Kultur und Zivilisation, von Seele und Gesellschaft, von Freiheit und Stimmrecht, von Kunst und Literatur; und Deutschtum, das ist Kultur, Seele,...

Amerikanska anarker? Tankar om Jack Kerouac och Charles Bukowski 1 Sep 2012 | 09:11 pm

Ernst Jüngers anark och Julius Evolas apoliteia är begrepp som beskriver en särskild inställning till samhället, civilisationen och tillvaron i stort och som kommit att bli ett alternativ för differen...

Japaner och svensk folkmusik – kulturell tradering i en antitraditionell tidsepok 10 May 2012 | 05:50 am

Nu är våren åter kommen och då kan det kanske vara på sin plats att med solig blick och förhoppningsvis lite mer ljus i lynnet här uppmärksamma någon av de få positiva företeelser som trots allt exist...

En dialog om fördumning och förföljelse 15 Mar 2011 | 12:26 am

- Jag minns en händelse som inträffade för några år sedan. 6 år sedan tror jag att det var. Det handlade om folk som beställt böcker. - Beställt böcker? - Ja. Och sen var det några andra som inte tyck...

En spirande motkultur / Några sånger om Europa 7 Mar 2011 | 04:49 am

En genuin motkultur håller på att ta form. En motkultur som har sin grund i det traditionella Europa och som motsätter sig globalisering, kapitalism och materialism. En motkultur som värnar organisk k...

Det sköna eller intet! 18 Dec 2010 | 06:38 am

”Bygg något vackert eller krossa allt.” Så sjunger Kents Jocke Berg i låten ”Krossa allt” från det fantastiska albumet Röd och jag är nog beredd att hålla med honom. Det vackra är vad som gör livet me...

Vitalis – Den kämpandes sång 5 Dec 2010 | 08:44 am

Erik Sjöberg (känd under pseudonymen Vitalis) var en svensk poet och författare med betydande drag av den litterära romantiken. Hans poesi präglas av melankoli, andlighet och djupa religiösa betraktel...

Indoeuropeisk krigarkult och björnen 30 Nov 2010 | 11:39 am

I tidningen Fornvännen, årgång 75, utgiven 1980, finner vi en intressant artikel om våra förfäders religiösa bruk, betitlad Björnfällar och Oden-religion. Författaren Åke V. Ström skriver om björnen o...

Related Keywords:

jonas de geer, oskorei, robert e howard, henrik johansson, propaganda inte konst, vem är oskorei motpol, solguru, axcess motpol

Recently parsed news:

Recent searches: