Adverto - adverto.si

General Information:

Latest News:

Adverto Mailer Pro 4 Mar 2010 | 09:14 pm

Profesionalna spletna aplikacija za pošiljanje e-novic in prodajnih e-pisem Uporabnost spletnega orodja za pošiljanje e-mailingov Adverto Mailer Pro: Vnos html in tekstovnega sporočila (t. i. "MIME ...

Email marketing 24 Feb 2007 | 01:00 am

Izkoristite naše izkušnje pri vsebinski in grafični pripravi e-mejlingov, našo izurjenost in veselje pri pisanju besedil ter našo tehnično usposobljenost in strokovnost pri pošiljanju mejlinga in merj...

Izgradnja email baze 24 Feb 2007 | 01:00 am

Če doslej še niste uporabljali e-mail trženja, najverjetneje še nimate podatkovne baze z e-poštnimi naslovi. Tudi zbiranje e-mail naslovov lahko opravimo "na ključ" Pripravimo Vam lahko celovit načr...

Izvedba na ključ 24 Feb 2007 | 01:00 am

Izvedba storitev priprave mejlingov na ključ predstavlja za naročnika najenostavnejši in ob enem tudi najvarnejši način uporabe povsem novega prodajnega in marketinškega kanala. Prihranite S tem v s...

Iskanje vsebin 24 Feb 2007 | 01:00 am

Pogled od daleč Veste, pred Vami, naročnikom, imamo drobno prednost pri iskanju relevantnih vsebin za e-mejlinge Vašega podjetja. Ker na Vaše poslovanje nismo osredotočeni, lahko vidimo vsebine, ki s...

Izbor in priprava vsebin 24 Feb 2007 | 01:00 am

Prejemnik mora prejeti koristne informacije Ko je določeno, kakšno vsebino boste ponudili prejemnikom svojega mejlinga, je treba to vsebino kakovostno pripraviti. Izbrati je treba le relevantne infor...

Koncept in besedila 24 Feb 2007 | 01:00 am

Koncept S konceptom opredelimo način predstavitve vsebine, z besedili (in grafično podobo) pa ta koncept v celoti uresničimo. Besedilo Smo izurjeni in nenehno šolani tekstopisci. Pripravimo temu me...

Oblikovanje mailingov 24 Feb 2007 | 01:00 am

Celostna podoba Obliko mejlinga praviloma povzamemo po podobi Vaše spletne strani. Običajno je podoba zelo preprosto in čisto strukturirana in skozi ponavljajočo se uporabo prepoznavna. Grafična pre...

Priprava izbora prejemnikov 24 Feb 2007 | 01:00 am

Komu poslati? Boste poslali mejling kar ne vse e-naslove, s katerimi razpolagate? Ali pa je bolje sporočilo poslati le tistim, ki jim to dejansko koristi in s katerimi je vsebinsko povezano? Kaj je ...

Analiza odziva 24 Feb 2007 | 01:00 am

Trženje, ki je merljivo Ključna prednost neposrednega in spletnega trženja je merljivost. Pri večini akcij lahko merite odziv. Še posebej na svetovnem spletu in pri e-mejlingih. Testiranje To omogo...

Recently parsed news:

Recent searches: