Artificium - artificium.sk - Artificium

Latest News:

Aktualizácia článku 30 Jan 2013 | 03:21 pm

Pridané plány z ABC č. 13 z roku 1987 http://www.artificium.sk/2011/04/21/trebuchat-schemka/

Príliš ojedinelý výkon – článok z ABC č. 13 r. 1987 30 Jan 2013 | 03:03 pm

Obléhání stŕedovékého hradu nebylo dost dobre myslitelné bez použití váleč- ných strojú a délostŕelectva. Ve století patnáctém pŕedstavovaly tuto techniku pŕedevším téžké vrhači praky. Na našem území ...

Princíp činnosti praku – ABC č. 13 r. 1987 30 Jan 2013 | 02:42 pm

Princíp činnosti praku 1 — projektil je uložen v šikmém žlabu, kde vlastní hmotností pŕedepíná kapsu, 2 — vze- stupná část dráhy projektilu začíná až pri vo dorovné poloze vahadla, kdy je púsobení zát...

Trebuchet – Prevziaty článok z ABC č.13 r. 1987 30 Jan 2013 | 02:38 pm

MODEL STREDOVEKÉHO VRHACÍHO PRAKU Kdykoliv píšeme na stránkách abíčka o néjaké technické zají- mavosti, následuje príval vašich žádostí o plánek na postavení jejího modelu. Pokúsili jsme se tentokrát ...

Výroba ponku – video 30 Jan 2013 | 01:28 pm

Video 1 Video 2 Video 3

Remeselníci a ich cechy v starom Prešporku:Halenári a sedlári 26 Dec 2011 | 06:22 am

REMESELNÍCI A ICH CECHY V STAROM PREŠPORKU Halenári Halenári, či ľudovo širičiari, boli krajčíri špecializovaní na šitie halien alebo širíc, čiže širokých sedliackych kabátov, ľudovo kepeňov, z bieleh...

Remeselníci a ich cechy v starom Prešporku: Lodníci a maliari 26 Dec 2011 | 06:20 am

REMESELNÍCI A ICH CECHY V STAROM PREŠPORKU Maliari Do pracovného profilu maliarstva kedysi spadala a ešte aj dnes patrí široká škála činností, na základe čoho možno maliarov zaradiť medzi remeselníkov...

Remeselníci a ich cechy v starom Prešporku: Kolári a Kováči 26 Dec 2011 | 06:19 am

REMESELNÍCI A ICH CECHY V STAROM PREŠPORKU Majstri kolári Kolári, inak nazývaní aj kolesári, vyrábali predovšetkým kolesá na dopravné prostriedky – vozy, koče, kočiare, ale aj iné súčiastky na ne, nap...

Remeselníci a ich cechy v starom prešporku: Krajčíri a Mydlári 26 Dec 2011 | 06:18 am

REMESELNÍCI A ICH CECHY V STAROM PREŠPORKU Krajčíri Krajčírstvo bolo veľmi dávne a rozšírené remeslo nielen v mestách a mestečkách, ale i na vidieku. Aj v stredovekom Prešporku mali krajčíri významné ...

Remeselníci a ich cechy v starom Prešporku: Klinciary a knihari 26 Dec 2011 | 06:18 am

Klinciari Klinciarstvo sa vyvinulo z kováčstva. Klinciari nepatrili medzi početných remeselníkov. Ako je už zo samotného pomenovania zrejmé, vyrábali rôzne druhy klincov, nitov i cvokov. Príslušníci k...

Related Keywords:

chalupa je hra archiv, hasené vápno, korzar kosice, co su povriesla, ako sa hasi vapno, stravovanie v novoveku - knihy, prevodnik mier, prevo váh, biely kameň strom, prevod mier

Recently parsed news:

Recent searches: