Av - samildemir.av.tr - Avukat Şamil Demir | Arabulucu | Ankara

Latest News:

Yargıtay: “Ticari işlerde temerrüt (gecikme faizi) %27,5′i aşamaz” 21 Apr 2013 | 01:01 am

Daha önce yaptığım çalışmalarda da ifade ettiğim gibi, TTK m. 8/1′e göre ticari işlerde faiz serbestçe belirlenir. Bu düzenlemede bahsi geçen faiz ifadesi, hem akdi hem de temerrüt faizini kapsamaktad...

5941 Sayılı Çek Kanunu’nda Düzenlenen İdari ve Cezai Yaptırımlar 20 Apr 2013 | 04:58 pm

5941 sayılı Çek Kanunu’nda 6273 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle birlikte, cezai hükümlerin Anayasa m. 13, m. 38/8 ve m. 48/1′e aykırı olduğu, borcunu ödemeyene hapis cezasına dönüşen adli para cez...

Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar 13 Jan 2013 | 09:09 pm

Öz: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda karşılığı bulunmayan hükümlerle akdi faiz ve temerrüt faizi oranlarına üst sınır getirmiştir. Kabul edilen sınırlamalar kredi kartı v...

Türk Borçlar Kanunu’nun Para Borçlarında Faize İlişkin Getirdiği Yenilik ve Sınırlamalar 13 Jan 2013 | 09:09 pm

Öz: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda karşılığı bulunmayan hükümlerle akdi faiz ve temerrüt faizi oranlarına üst sınır getirmiştir. Kabul edilen sınırlamalar kredi kartı v...

Türk Borçlar Kanunuyla Faize Getirilen Sınırlamaların Kredi Kartları ve Tüketici Kredilerine Etkisi 5 Nov 2012 | 08:45 pm

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 88/2 ve 120/2 maddeleriyle BK’nunda karşılığı olmayan bir düzenlemeyle ticari olmayan işlerde belirlenebilecek akdi ve temerrüt faizlerine sınırlamalar getirilmiştir...

Türk Borçlar Kanunuyla Faize Getirilen Sınırlamaların Kredi Kartları ve Tüketici Kredilerine Etkisi 5 Nov 2012 | 08:45 pm

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 88/2 ve 120/2 maddeleriyle BK’nunda karşılığı olmayan bir düzenlemeyle ticari olmayan işlerde belirlenebilecek akdi ve temerrüt faizlerine sınırlamalar getirilmiştir...

Türk Borçlar Kanunuyla Faize Getirilen Sınırlamaların Kredi Kartları ve Tüketici Kredilerine Etkisi 5 Nov 2012 | 08:45 pm

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 88/2 ve 120/2 maddeleriyle BK’nunda karşılığı olmayan bir düzenlemeyle ticari olmayan işlerde belirlenebilecek akdi ve temerrüt faizlerine sınırlamalar getirilmiştir...

İnternette yayınlanan içeriğin yayından kaldırılması ve cevap hakkı 19 Jul 2012 | 10:26 pm

Bilişim olanaklarının artması sayesinde dünyadaki internet sitesi sayısı her yıl hızla artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada toplam 555 milyon adet internet sitesi bulunmakta, bu sitelerin bü...

İnternette yayınlanan içeriğin yayından kaldırılması ve cevap hakkı 19 Jul 2012 | 07:26 pm

Bilişim olanaklarının artması sayesinde dünyadaki internet sitesi sayısı her yıl hızla artmaktadır. 2011 yılı verilerine göre dünyada toplam 555 milyon adet internet sitesi bulunmakta, bu sitelerin bü...

Türk avukatlık tarihi belgesel oldu 11 Jul 2012 | 07:03 pm

Geçmişi çoğu ülkedeki avukatlığın tarihi ile karşılaştırıldığında göre pek de eski olmayan Türk avukatlık tarihi, Türkiye Barolar Birliği’nin hazırlattığı ve Rüştü Asyalı’nın seslendirdiği “TBB 40. Yı...

Recently parsed news:

Recent searches: