Behabadi - behabadi.ir - كتاب هدايت

Latest News:

مساله روز:تذکری درباره بیانات اخیر استاد مصباح 5 Aug 2013 | 05:47 pm

بنام خدا اخیرا جناب استاد مصباح دربیاناتشان فرموده اند خواسته های مردم مهم نیست زیرا مهم ترین مسئله جلب رضایت خداوند است ویا درجای دیگر اشاره داشته اند "سخن اکثریت، حق و باطل را مشخص نمی کند، بلکه...

مساله روز:بمناسبت سالروز فرمان مشروطیت 5 Aug 2013 | 04:03 am

بنام خدا 14 مردادماه یاد آور حماسه بزرگ ملت ایران دراحقاق حقوق خود علیه استبداد قاجار بود. درزمانی که در منطقه ای که همه همسایگان ایران دراستبداد بسر میبردند این ملت بزرگ ایران بود که موفق شد حاکمان ...

مساله روز:درود و بدرود 2 Aug 2013 | 10:32 am

بنام خدا بدرود به آقای دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور محترم سابق!که دوره 8 ساله مسوولیتشان امروز پایان مییابد وکارنامه خوب وبدشان بسته شد شک نیست که در دوره ایشان موفقیتهائی بدست آمده است اما امر ص...

مساله روز:اطلاع رسانی بموقع یک خبرنگارجوان وشیوه برگزاری شب قدروی 1 Aug 2013 | 02:36 am

بنام خدا این اقدام خبرنگار جوان ایسنا واطلاع رسانی بموقع وی که موجباب حل یک مشکل اجتماعی رافراهم نمود پاسخ روشنی است به کسانیکه مایلند مطبوعات دست بسته باشند وآزادی خبرنگاران وطرح مشکلات را مباین با ...

مساله روز:بزرگترین رویداد تاریخ انتخابات درانقلاب اسلامی 31 Jul 2013 | 05:23 am

بنام خدا اینک که رئیس جمهور فعلی آخرین روزهای مسوولیت خودرا سپری میکنند برخی طرفداران ایشان وجبهه پایداری درقوای کشوراقداماتی را درجهت سنگ اندازی در مسیر مسوولان جدید درپیش گرفته اندنظیر مصوبات عجولا...

مساله روز:سربازان گمنام شیطان را معرفی کنید 13 Jul 2013 | 08:26 pm

لطفا شکوائیه نماینده محترم مجلس شورای اسلامی را علیه سربازان گمنام شیطان درلینک زیر مشاهده فرمائید http://www.entekhab.ir/fa/news/120685

مساله روز:مقصراصلی بالارفتن نرخ ارز وقیمتها 13 Jul 2013 | 05:21 pm

بنام خدا کافیست لینک زیررا مشاهده کنید تا مقصر اصلی بالارفتن نرخ ارز وقیمتها رابشناسید http://www.entekhab.ir/fa/news/120628

مساله روز:آزادی جان مایه هستی 10 Jul 2013 | 08:36 pm

بنام خدا اگر آگاهی را گوهر هستی بدانیم بستر لازم برای بدست آوردن آن گوهرآزادی است .دردانش فقه وحقوق آنچه موجب تکلیف میشود تا آدمی رابه اوج ببرد اختیار است وفقدان آن راه را برای حصول به معراج می بند د...

مساله روز:فاجعه ای که درراه است!!! 9 Jul 2013 | 05:06 pm

بنام خدا اخیرا وزیر سابق دردولتهای پیشین گزارشی اسفبار ازوضعیت کشاورزی درکشورمان داده است که شما میتوانید بامراجعه به لینک زیر آنرا مشاهده کنید ازطرف دیگر آقای رئیس جمهور درسخنرانی خود درسیما از وضعی...

مساله روز:لزوم تغییر درهمه نهادها 7 Jul 2013 | 05:42 pm

بنام خدا اخیرا مصاحبه ای باآیت الله یزدی در مورد انتخابات اخیر انجام شد که مضمون کلی آن حکایت از تجزیه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درعمل میباشد البته این امر نتیجه ورود مستقیم تشکیلات یک گروه تندرو در...

Related Keywords:

کتاب قانون اساسی, پیام در قرآن, هدایت نامه وبلاگ, پیام قرانی, goo.gl حدیث ثقلین, جزء دوم ایه 101 تا 103, عامل خروج حضرت موسي از مصر چه بود؟, ایه 22 شورا, قانون اساسی جمهوری اسلامی, هديه آسماني پايه دوم نصيحت پامبر

Recently parsed news:

Recent searches: