Bolsahay-etkinlik - bolsahay-etkinlik.info

General Information:

Latest News:

Web baðlantýlarý (linkler) bölümü açýlmýþtýr 22 Jun 2008 | 07:00 am

Sitemize cemaatimizle ilgili websitesi adreslerini içeren web baðlantýlarý bölümü açýlmýþtýr.

Mum Iþýðý Gönüllüleri de sitemizde 19 Jun 2008 | 11:52 am

Mum Iþýðý Gönüllülerinin duyuru ve etkinlikleri de sitemizden duyurulmaya baþlamýþtýr.

Kullanýlmýþ elbise ve eþyalar sahiplerini bekliyor 19 Jun 2008 | 04:10 am

Mum ýþýðý gönüllülüleri deposunda þu anda teslim edilmeye hazýr yaklaþýk 250 kg kullanýlmýþ elbise ve çok miktarda kullanýlmýþ ev eþya sahiplerini bekliyor.

62 talebeye günlük süt 19 Jun 2008 | 03:50 am

Mum Iþýðý gönüllüleri 62 talebeyi her gün günlük taze süt yollayarak, minik kardeþlerimizin geliþimine katkýda bulundu.

Sarý Sayfalar bölümü açýlmýþtýr 14 Jun 2008 | 03:54 am

Sarý Sayfalar yani Seri Ýlanlar bölümümüz hizmetinizdedir.

Elektronik Bülten'imiz hizmetinizde 13 Jun 2008 | 02:10 am

Bolsahay Etkinlik Sitesi e-bülten hizmete girmiþtir.

Rupen Semerciyan Basketbol Turnuvasý sonuçlarý sitemizde 3 Jun 2008 | 05:00 am

Rupen Semerciyan Basketbol Turnuvasý sonuçlarý yenilenen turnuva modülümüz aracýlýðý ile yayýnlanmaya baþlamýþtýr.

Sitemiz yeni yüzüyle hizmetinizde 22 May 2008 | 10:00 am

Yenilenen ön yüzü ile sitemiz hizmetinizde olmaya devam etmektedir.

Duyurular bölümü açýldý 20 May 2007 | 04:45 am

Etkinlik Sitesindeki yenilikleri duyuracaðýmýz Duyuru bölümümüz devreye girmiþtir. Bundan sonra geliþmeleri ve deðiþiklikleri buradan takip edebilirsiniz.

Recently parsed news:

Recent searches: