Btvaudit - btvaudit.be - BTV Audit Nieuws

Latest News:

Geldigheidsduur van de diploma's Risicovolle Taken in de (petro)chemie 5 Jul 2013 | 11:16 am

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen BeSaCC-VCA heeft beslist om de geldigheidsduur van de diploma’s Risicovolle Taken met opgelegd examen in een erkend examencentrum aan te passen. Meer specifiek ga...

Infotour Besacc-VCA vzw: toegevoegde waarde van VCA voor uw bedrijf 7 Feb 2013 | 02:47 pm

De vzw BeSaCC-VCA organiseert binnenkort een infotour op verschillende locaties in België. Hierbij zullen telkens vaste sprekers aan bod komen die algemene info rond VCA en BeSaCC geven (meer het ‘the...

VCA-eis 10.2 en aanbrengen van de identificatie van keuringsvervaldatum 31 Jan 2013 | 05:08 pm

Minimumeis 6: “Identificatie keuringsvervaldatum op arbeidsmiddelen en PBM” Toelichting naar aanleiding van een nota van BeSaCC-VCA: Dit wil zeggen: Een identificatie op de arbeidsmiddelen en PBM is...

VCA-eis 3.4 en het Register van Risicovolle Taken 7 Jan 2013 | 01:05 pm

Conform de wetgeving dienen de medewerkers een aangepaste opleiding te hebben genoten. De wetgever geeft niet aan wat de inhoud (eindtermen) van de opleiding dient te zijn. De werkgever moet wel kunne...

KB 10/10/2012 tot vaststelling van de algemene eisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden 6 Dec 2012 | 12:48 pm

Op 05/11/2012 verscheen in het Belgisch Staatsblad het Koninklijk Besluit van 10/10/2012 tot vaststelling van de algemene basiseisen waaraan arbeidsplaatsen moeten beantwoorden. Dit KB richt zich voo...

Geldigheidsduur van de diploma's Risicovolle Taken in de (Petro)chemie 29 Oct 2012 | 06:23 pm

Het Uitvoerend Comité van Deskundigen BeSaCC-VCA heeft beslist om de geldigheidsduur van de diploma’s Risicovolle Taken in de (petro)chemie aan te passen naar 5 jaar (in plaats van huidige 10 jaar met...

Nieuwe wetgeving EHBO 2 Jan 2011 | 03:02 am

Op 18 december 2010 is een nieuw Koninklijk Besluit (KB 15.12.2010, BS 28.12.2010) uitgevaardigd dat van kracht werd op 01 januari 2011 en dat het verstrekken van eerste hulp betreft aan werknemers di...

Nieuwe wetgeving Uitzendarbeid 28 Dec 2010 | 11:21 pm

Het Koninklijk Besluit van 15 december 2010 tot vaststelling van maatregelen betreffende het welzijn op het werk van uitzendkrachten is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28.12.2010. Dit heef....

Versie 2008 / 5.1 26 Oct 2010 | 12:03 am

Op regelmatige basis, zo ongeveer om de 4 jaar wordt de VCA norm onder de loep genomen en geactualiseerd.  Bij de vorige uitgave, VCA 2008/05, is men iets te snel geweest en zijn er enkele foutjes in ...

Nieuw KB kunstmatige optische straling 7 May 2010 | 08:05 am

Het KB betreft het Koninklijk besluit van 22 april 2010 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico’s van kunstmatige optische straling op het werk ...

Related Keywords:

audit, btv, "o3 bvba, auditor vca, vca vragenlijst

Recently parsed news:

Recent searches: