Byt-nemovitost - byt-nemovitost.cz - Daně a účetnictví

Latest News:

Česko-anglický slovník ekonomických pojmů 21 Dec 2009 | 12:00 pm

Prosincový slovník se věnuje odborné terminologii z oblasti rezerv a smluvních vztahů.

Vydání novely IFRIC 14 21 Dec 2009 | 12:00 pm

Soubor předpisů IFRS se koncem listopadu 2009 rozšířil o novelu interpretace IFRIC 14.

Vydání novely standardu IAS 32 o právech na emitované podíly 21 Dec 2009 | 12:00 pm

Jedním z problémů, s nimiž se účetní jednotky při účtování o finančních nástrojích setkávají, je přílišná komplexnost až těžkopádnost definicí finančních aktiv a finančních závazků.

Návrh novely standardu IAS 39 o vykazování, oceňování a klasifikaci finančních nástrojů 21 Dec 2009 | 12:00 pm

Novela reaguje na početné výzvy, které kritizují existující předpisy IFRS (zejména v oblasti finančních nástrojů) za jejich těžkopádnost, složitost, nejasnost a neschopnost poskytnout reálný obraz fin...

Návrh novely standardu IAS 39 o vykazování, oceňování a klasifikaci finančních nástrojů 21 Dec 2009 | 04:00 am

Novela reaguje na početné výzvy, které kritizují existující předpisy IFRS (zejména v oblasti finančních nástrojů) za jejich těžkopádnost, složitost, nejasnost a neschopnost poskytnout reálný obraz fin...

Vydání novely standardu IAS 32 o právech na emitované podíly 21 Dec 2009 | 04:00 am

Jedním z problémů, s nimiž se účetní jednotky při účtování o finančních nástrojích setkávají, je přílišná komplexnost až těžkopádnost definicí finančních aktiv a finančních závazků.

Vydání novely IFRIC 14 21 Dec 2009 | 04:00 am

Soubor předpisů IFRS se koncem listopadu 2009 rozšířil o novelu interpretace IFRIC 14.

Česko-anglický slovník ekonomických pojmů 21 Dec 2009 | 04:00 am

Prosincový slovník se věnuje odborné terminologii z oblasti rezerv a smluvních vztahů.

Česko-anglický slovník ekonomických pojmů 27 Oct 2009 | 10:00 am

V návaznosti na IFRS 7 se slovník věnuje zveřejňování informací o finančních nástrojích.

Rozhodnutí evropských regulátorů v oblasti účetnictví 27 Oct 2009 | 10:00 am

Jednou ze zásad, které byly přijaty pro uplatňování IFRS v Evropské unii, bylo zavedení pravidla, že rozhodování regulátorů v jednotlivých členských zemí EU (o konkrétních problémech v oblasti IFRS) b...

Related Keywords:

svj portál, domovni rad a dalsi dokumenty, jak se daní odměny, dodatek k nájemní smlouvě vzor, 91/2010 pronajímatel nebo nájemce, doporucene hypoteky uzivatelmy, připojení odběrného zařízení, sprava bytu komin, na střeše není součástí budovy

Recently parsed news:

Recent searches: