Cdalopik - cdalopik.nl - CDA Lopik - Actueel

Latest News:

“Verordening Winkeltijden gemeente Lopik 2013”. 15 Jul 2013 | 06:56 pm

Op 9 juli jl stond bovengenoemde Verordening op de agenda van de Raadsvergadering Lopik. Deze verordening pleit ervoor om ontheffing te verlenen aan winkels die op zon- en feestdagen hun deuren willen...

Verplaatsing discotheek De Manebrug naar MOB complex Jaarsveld. 12 Jul 2013 | 04:53 pm

Het CDA heeft kennis genomen van het voorliggende stuk en ondanks dat er wederom goede afspraken gemaakt zijn met de betrokken onderneming Pouw Maatschappij bv, en ondanks het feit dat onze wethouder ...

Uitnodiging Vervolg bijeenkomst op 11 juli a.s. Verkiezingsprogramma 9 Jul 2013 | 03:32 pm

Aan CDA leden, geïnteresseerden en meedenkers uit de diverse werkvelden Graag nodigen wij u uit voor de 2e bijeenkomst rondom de totstandkoming van het CDA verkiezingsprogramma voor de raadsverkiez.....

Reactie CDA Lopik op de Kadernota 2014 28 Jun 2013 | 05:16 pm

Algemene Beschouwingen Kadernota begroting 2014 CDA-fractieleden: Adrie Strien Theo de Roos Jan van Bruchem Raymond Clement Wil de Groot Het CDA is een partij met geloof in de samenlevin...

CDA Europa Manifest “Bouwen aan een Europa waar elk mens telt” gepresenteerd 4 Jun 2013 | 04:36 pm

Op zaterdag 1 juni jl. is het CDA Europa manifest gepresenteerd door Winand Quaedvlieg (Vz. CDA Werkgroep Europa) aan Wim van de Camp (CDA delegatieleider in het Europees Parlement), Pieter Omtzigt (C...

Uit de fractie. Wil de Groot aan het woord........ 1 Jun 2013 | 07:18 pm

Lokale sociale agenda 2013-2016 “Thuis in Lopik” In de op 28 februari jl. vastgestelde Lokale sociale agenda wordt de ‘bril’ beschreven waarmee de gemeente Lopik naar vraagstukken op sociaal-maatscha...

Een woord van onze voorzitter Connie Hogendoorn 1 Jun 2013 | 06:54 pm

Voor de gemeentelijk politiek is 2013 een druk jaar. Verkiezingsprogramma’s moeten worden gemaakt en kandidatenlijsten moeten worden opgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. In de le...

Van de wethouder................... 1 Jun 2013 | 03:49 pm

Misschien heeft u nog nooit gehoord van LopikMEERwaard en als u niet in het buitengebied woont dan is dat ook niet zo verwonderlijk. Het staat namelijk voor een nieuwe vorm van planologie, niet langer...

CDA Lopik kan terugkijken op een goed bezocht "Politiek Café" op 11 aprl jl. 23 Apr 2013 | 07:38 pm

Het CDA Lopik bedankt ook de velen die over onderwerpen als Ruimtelijke Ordening, Economie, Zorg en Samenleving meegepraat hebben. Het was een goede avond waar bovengenoemde onderwerpen per tafel besp...

Meepraten over de toekomst van Lopik; Politiek café op 11 april a.s. 28 Mar 2013 | 06:16 pm

Denk mee aan de toekomst van de gemeente Lopik. In maart 2014 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Dat betekent dat er nu al volop gedacht en geschreven wordt aan de verkiezingsprogramma’s van ...

Recently parsed news:

Recent searches: