Centerpartiet - gavle.centerpartiet.net

General Information:

Latest News:

”Dörröppnare” – Påtryckare Kontaktskapare mellan Kommun och Regering ledde till ett betydelsefullt beslut för Gävle hamns utveckling! 23 May 2012 | 06:09 am

Det var med stor glädje och tillfredställelse jag i går tog emot, via ledamoten i riksdagens trafikutskott Anders Åkesson C  beskedet att det äntligen tagits ett utskottsinitiativ i frågan kring muddr...

Centern Gävle gjorde en Annie Lööf 12 Jan 2012 | 09:24 am

Igår var några av våra centerpartister ute på en momspromenad. Tanken med detta var att se hur olika företagare inom restaurangbranschen valt att göra med den sänkta momsen. Några som valde att uppmär...

Valls hage 11 Nov 2011 | 10:53 am

Har kontakt tagits med landstinget för att verkställa beslutet i KF angående bro till Valls hage? På kommunfullmäktige den 25 oktober 2010 togs beslut om att bygga en bro till Valls hage, ett ärende ...

Grattis Anders W Johnsson 30 Sep 2011 | 07:14 am

Ja, det vill vi från Gävlekretsen önska dig! Självklart vill vi även gratulera till vår nye partiledare Annie Lööf!

Fler jobb och företag i Gävle med halverad restaurang- och cateringmoms 30 Sep 2011 | 07:10 am

I måndags, 12 september, presenterade Centerpartiet och alliansregeringen en sänkning av restaurang- och cateringmomsen från 25 till 12 procent som en del i budgetpropositionen för 2012. Restaurangnär...

Översyn och förenkling/förbättring av servicen angående tillämpning av lagar, förordningar samt förutsättningar för näringslivet att delta i kommunen... 30 Sep 2011 | 07:08 am

Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge möjlighet för fler att komma in på arbetsmarknaden. Kommunens service till och samarbetet med näringslivet är en mycket viktig faktor i detta. Kom...

GRATTIS! 19 Apr 2011 | 04:57 am

Grattis till fiskenäringen, fiskarna, fiskhandlarna och sist men inte minst alla som älskar att äta strömming i olika former. Beslutet från regeringen i fredags att strömmingsfisket i Östersjön rädda...

Finns tillräcklig tillsyn på brandskyddet vid Gävle kommuns alla skolor? 19 Apr 2011 | 04:55 am

Efter det att Sveriges radio gjort en bred undersökande/granskande studie över hela landet, på hur brandskyddet ser ut finns det anledning att uppmärksamma frågan hur det ser ut vid Gävles alla skolor...

Centern Gävle reserverar sig angående Översiktlig utredning Valbo köpstad 24 Mar 2011 | 06:28 am

Kommunstyrelsen 2011 03 22 Reservation: Ärende nr  11 Översiktlig utredning Valbo köpstad Centerpartiet reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att godkänna den Översiktliga utredningen Valbo köp...

Är tekniska nämndens grundhållning vid bedömning av parkeringstillstånd generell eller tas hänsyn till den unika situationen hos den sökande? 24 Mar 2011 | 06:24 am

Är tekniska nämndens grundhållning vid bedömning av parkeringstillstånd generell eller tas hänsyn till den unika situationen hos den sökande? I samband med ansökningar till parkeringstillstånd har fl...

Related Keywords:

krets grupp, åke olsson falköping, mailis dahlberg, eivor bälter mora, sverige forsknik, diversitet främjar mångfald, men ack, länka till facebook, jessica norman hudiksvall, anders dahlberg 24 år studerande

Recently parsed news:

Recent searches: