Cico501 - cico501.vn

General Information:

Latest News:

Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 25 Apr 2013 | 01:15 pm

Sáng ngày 25/4, tại Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhằm tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh  của Công ty năm 2012 và triển khai phươ...

VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG XANH 13 Nov 2012 | 02:50 pm

Sáng ngày 10/11/2012 Đoàn Thanh niên Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 501 đã phát động chiến dịch trồng cây xanh tại Cẩm Hòa, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng hưởng ứng ngày môi trường Việt Na...

Tài chính & Kinh nghiệm 21 Sep 2012 | 06:40 am

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH A. – Tóm tắt các số liệu về tài chính trong vòng 03 năm tài chính gần đây: năm 2008, 2009, 2010: STT THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011...

Tài chính & Kinh nghiệm 21 Sep 2012 | 06:40 am

NĂNG LỰC TÀI CHÍNH KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH A. – Tóm tắt các số liệu về tài chính trong vòng 03 năm tài chính gần đây: năm 2008, 2009, 2010: STT THÔNG TIN TÀI CHÍNH NĂM 2009 NĂM 2010 NĂM 2011...

THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN 31 Aug 2011 | 03:37 pm

       TỔNG CÔNG TY XDCTGT5 CÔNG TY CP ĐT & XD 501 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Đà Nẵng, ngày 31  tháng 8  năm 2011 THÔNG BÁO THANH LÝ TÀI SẢN Công ty cổ phần Đ...

Recently parsed news:

Recent searches: