Cizp - cizp.cz - ČIŽP

Latest News:

Zefektivnění činnosti inspektorů ČIŽP 1 Nov 2012 | 07:19 pm

Jednou z možností jak zefektivnit činnost inspektorů je využití nových technologií v oblasti IT. Jednou z metod je i záznam a následný převod zvukového záznamu do textu. ČIŽP zvážila tuto možnost a př...

Zpráva ze zahraniční pracovní cesty - RENA Makedonie 23.-26.10.2012 1 Nov 2012 | 01:26 pm

Školení v rámci evropské sítě RENA (Regional Environmental Network for Accession), zaměřené na podporu přeshraniční spolupráce v oblasti ochrany přírody a nezákonných těžeb dříví v kandidátských zemíc...

Zpráva ze služební cesty do Keni 17 Oct 2012 | 01:42 pm

za účelem účasti na semináři "Implementation of the CITES and the EU Wildlife Trade Regulations in the Central and Eastern European Region"

Likvidace rizikových alkoholických nápojů má svá pravidla! 1 Oct 2012 | 07:08 pm

Vzhledem k množícím se dotazům na možnosti likvidace rizikových alkoholických nápojů doplňujeme informace, uvedené na webu Ministerstva životního prostředí ČR. Česká inspekce životního prostředí upozo...

Výzva vlastníkům lesa 1 Oct 2012 | 04:30 pm

Oddělení ochrany lesa České inspekce životního prostředí upozorňuje všechny vlastníky lesů na zvýšené ohrožení lesních porostů kůrovcem. Provádět kontrolu a neodkladné pokácení, asanaci odkorněním neb...

Doložka nabytí právní moci 20 Sep 2012 | 02:08 pm

Příkaz o uložení pokuty z 8. 6. 2012

Doložka nabytí právní moci 20 Sep 2012 | 02:01 pm

Příkaz o uložení pokuty ČIŽP

NOVELY NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 865/2006, platné od 27.9.2012 11 Sep 2012 | 03:23 pm

ZMĚNY PROVÁDĚCÍCH PRAVIDEL NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 338/97 - nařízení Komise (EU) č. 791/2012 a nařízení Komise (EU) č. 792/2012, kterými se mění nařízení (ES) č. 865/2006

Odpadové hospodářství 10 Sep 2012 | 06:41 pm

SEZNAM PRÁVNÍCH NOREM

Kontroly zpětného odběru knoflíkových baterií 23 Aug 2012 | 04:21 pm

Česká inspekce životního prostředí se zaměřila na kontrolu povinností posledních prodejců a distributorů knoflíkových baterií, používaných nejčastěji v hodinkách, kalkulačkách, fotoaparátech apod. Ten...

Related Keywords:

ČiŽp, česká inspekce životního prostředí, čižp hradec králové, ČiŽp hk, ČiŽp olomouc, mezi plazy, inspekce životního prostředí, čižp kolín zápach, inspekce Žp

Recently parsed news:

Recent searches: