Co - canboyz.co.cc

General Information:

Latest News:

PERBANDINGAN PENDIDIKAN ISLAM 9 Jul 2011 | 04:45 pm

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE KONSEP PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan Islam mulai dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai mubaligh yang agung ditengah masyarakat masyarakat dirum...

Contoh Surat Keterangan Jual Beli Tanah 29 May 2011 | 09:15 am

SURAT KETERANGAN JUAL BELI TANAH Pada hari ini ........ Tanggal ..........bulan ........... Tahun ............. telah terjadi Transaksi  Jual Beli Tanah beserta Tanaman Karet, yang mana tanah tersebu...

Zakat Binatang ternak dan hasil bumi 15 May 2011 | 12:54 pm

Kesepakatan ulama, unta, sapi (kerbau), dan lembu, kambing(biri-biri,dmba) wajib dikeluarkan jakatnya. Yang di perbedakan tentang binatang ternak lainnya. Junhur ulama berpendapat, ternak yang wajib d...

LARANGAN SHOLAT BAGI ORANG MABUK DAN BERHADAS, WUDHUK, TAYAMUM 15 May 2011 | 12:43 pm

Orang yang yang mabuk, junub, berhadas kecil dan bersentuahn kulit dengan lawan jenis dilarang sholatkeciali ia berwudhuk. Sebagai mana yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6. Perbedaan ulama : ...

PENDAPAT ULAMA TENTANG BASMALAH 15 May 2011 | 12:41 pm

1.      BASMALAH Ulama Sepakat, basmalah merupaka salah satu dari ayat surat Al-Nami, yang mereka perbedakan tentang basmalah dalam surat lainnya terutama pada surat Al-Fatihah. a.       Menurut maz...

Teks pidato tentang pemanasan global 15 May 2011 | 12:40 pm

TEKS PIDATO Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, karena berkat rahmat dan karunianyalah kita dapat berkumpul di ruang kelas yang kita cintai ini, dan tak lupa pula sholawat beriring salam ...

Pemikiran politik Sunni, Syi'ah, Khawarij, dan mu'tazilah 15 May 2011 | 12:36 pm

PEMIKIRAN POLITIK SUNNI Pemikiran-pemikiran dari ahli-ahli politik sunni cenderung membelah dan mempertahankan kehidupan kekuasaan. Jarang pula pemikiran politik dan kewarganegaraan mereka menjadi al...

Pengertian (definisi) akhlak 8 May 2011 | 05:18 am

Pengertian Akhlak a.  Definisi Akhlak Secara Etimologi Menurut pendekatan etimologi, perkataan “akhlak” berasal dari bahasa arab jama’ dari bentuk mufrabatnya “khuluqun” yang menurut logat artinya b...

HUBUNGAN AGAMA DENGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL 19 Mar 2011 | 03:59 pm

A.    Pandangan Ajaran Islam tentang Ilmu Sosial Sejak Kelahiran Islam, Sejak dahulu telah tampil sebagai Agama yang tampil member perhatian pada keseimbangan hidup antara hubungan manusia dengan tuh...

Pendidikan Islam Dizaman Rasulullah hingga Sekarang 25 Dec 2010 | 07:26 am

Sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul sebagai tanda datangnya Islam sampai sekarang telah berjalan sekitar 14 Abad Lamanya. Pendidikan Islam memang berkembang sejalan dengan kemunculan Islam itu ...

Recently parsed news:

Recent searches: