Com - klub.citroen.triger.com.pl

General Information:

Latest News:

B³±d "Proszê wpisaæ ads_title" przy dodawaniu og³oszenia. 12 Jul 2013 | 02:40 am

Poniewa¿ wielu z was sygnalizowa³o problemy z dodaniem nowego og³oszenia w niektórych przegl±darkach, rozpozna³em temat i winnym okaza³o siê rozszerzenie AdBlock do Firefoxa.

NOWY CITROËN C4 PICASSO – GAMA I CENY NA POLSKIM RYNKU 11 Jun 2013 | 10:04 pm

Nowy CITROËN C4 Picasso pojawi siê w polskich salonach ju¿ na prze³omie czerwca i lipca. Gama tego produktu bêdzie oparta na czterech poziomach wyposa¿enia i czterech jednostkach silnikowych, w tym dw...

o Klubie Cytrynki i Citroenach w kwartalniku RAMP - KULTURA MOTORYZACJI 16 May 2013 | 09:00 pm

W IV numerze kwartalnika RAMP - KULTURA MOTORYZACJI - który prawie w ca³o¶ci jest po¶wiêcony autom z Francji znajdziemy sporo na temat aut naszej ukochanej marki . Znajdziemy tu DSy (stare i nowe) , H...

Wiosenne promocje citroen 15 Apr 2013 | 03:00 am

Katalog do pobrania [TUTAJ]

WILD RUBIS: KLEJNOT Z LINII DS 11 Apr 2013 | 11:54 pm

Tajemnica prototypu DS Wild Rubis zostaje ujawniona w przeddzieñ jego oficjalnej prezentacji na Salonie Samochodowym w Szanghaju. Kilka dni temu ten concept car po raz pierwszy pojawi³ siê we Francji ...

XXI Ogólnopolski Zlot Klubu Cytrynki - 17-19 Maja - MALBORK 9 Apr 2013 | 06:00 pm

Osiemnastego maja Malbork i Kwidzyn bêd± go¶cili za³ogi startuj±ce w VII Rajdzie Mi³o¶ników Motoryzacji Francuskiej oraz XXI Ogólnopolskiego Zlotu klubu Citroena, które to imprezy cyklicznie organizow...

Nowy concept 8 Apr 2013 | 12:04 pm

Nowy Concept Car z linii DS - Wild Rubis, zostanie zaprezentowany na Shanghai Motor Show.

NOWY CITROËN C4 PICASSO: TECHNOSPACE 3 Apr 2013 | 09:36 pm

Obecnie CITROËN rozpoczyna nowy etap na drodze dynamicznego rozwoju gamy produktów i prezentuje oficjalne zdjêcia Nowego C4 Picasso, który dostêpny bêdzie w sprzeda¿y we Francji od czerwca 2013 roku. ...

¦mieræ Krzy¶ka 24 Mar 2013 | 01:10 am

W dniu 02-03-2013, po wielodniowej ¶pi±czce zmar³ klubowicz Krzysiek Klarecki. Mia³ 25 lat. Zostawi³ ¿onê i dwie maleñkie córeczki. "Cz³owiek umiera dopiero wtedy, kiedy siê o nim zapomina"

CITROËN TECHNOSPACE: LOFTOWY STYL I TECHNOLOGIE NA POK£ADZIE 3 Mar 2013 | 01:50 pm

Po ujawnieniu sylwetki prototypu CITROËN TECHNOSPACE, CITROËN dokonuje ods³ony jego wnêtrza. Wzoruj±c siê na zewnêtrznej stylistyce, atmosfera wnêtrza CITROËNA TECHNOSPACE równie¿ wkracza w now± epokê...

Recently parsed news:

Recent searches: