Com - uniterra.com.pl

General Information:

Latest News:

Wyniki egzaminów dyplomowych! 11 Jul 2012 | 04:41 pm

Uprzejmie informujemy, że wyniki egzaminów dyplomowych ukażą się na tej stronie internetowej w terminie do 10 dni po przeprowadzeniu egzaminu. Ze względu na ochronę danych osobowych, przy wyniku egzam...

Sale odbywania się egzaminów dyplomowych 6 Jul 2012 | 03:01 pm

Dokładne miejsca (sale) odbywania się egzaminu dyplomowego znajdują się na tej stronie.

Dodatkowy termin - egzamin poprawkowy 4 Jul 2012 | 10:02 pm

Uprzejmie informujemy, że dodatkowy termin egzaminu dyplomowego został wyznaczony na 26 września 2012 r. w godzinach popołudniowych. Dokładny czas i miejsce odbywania się egzaminu poprawkowego zostaną...

Zagadnienia na egzamin dyplomowy 21 May 2012 | 08:20 pm

Wszystkich studentów prosimy o zapoznanie się z zagadnieniami na egzamin dyplomowy, który odbędzie się w lipcu br. Aby zobaczyć zagadnienia kliknij link: "Przeczytaj całość..."

Ogólnopolska Konferencja "Maski otyłości" 2.06.2012 3 Apr 2012 | 10:21 pm

Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu wraz z Kliniką Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Polskim ...

Faktury - tylko odbiór osobisty 29 Mar 2012 | 06:47 pm

Uprzejmie informujemy, że od kwietnia 2012 r. faktury za studia nie będą wysyłane drogą pocztową. Możliwy będzie tylko odbiór osobisty w Biurze Studiów Podyplomowych (WSNHiD p. 413).

Odbiór świadectw - Logopedia i WPiW 21 Mar 2012 | 09:50 am

Uprzejmie informujemy, że w dziekanacie (WSNHiD, p. 413) można już odbierać świadectwa ukończenia studiów podyplomowych na kierunku Logopedia oraz Wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne, edycja 2010...

Warunki zaliczenia studiów podyplomowych dla nauczycieli 24 Jan 2012 | 03:56 am

UWAGA! Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa jest obecność na co najmniej 80% zajęć, uzyskanie wszystkich zaliczeń i egzaminów przewidzianych programem wraz z praktykami ...

Praktyki na kierunku Przygotowanie pedagogiczne 23 Dec 2011 | 03:36 am

UWAGA uczestnicy studiów podyplomowych na kierunku PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE! Prosimy o zapoznanie się z ważnymi informacjami dotyczącymi realizacji praktyk pedagogicznych (po kliknięciu na "Przeczy...

Dokumenty dotyczące płatności za studia podyplomowe 19 Oct 2011 | 09:04 pm

Wszystkich studentów studiów podyplomowych prosimy o zapoznanie się z ważnymi dokumentami, wymaganymi do zadeklarowania sposobu płatności za studia lub w przypadku chęci otrzymywania faktur. Kliknij ...

Recently parsed news:

Recent searches: