D66noordenveld - d66noordenveld.nl - Reacties op: Homepage

Latest News:

Recht op betrouwbare overheid 8 May 2013 | 12:52 am

D66 inbreng bij behandeling bestemmingsplan buitengebied. In de raadscommissie van 27 maart jl. zijn een groot aantal insprekers gehoord. Als reactie hierop legt het college ons een aanpassing Nota Zi...

Crisis zegen voor duurzaamheid? 10 Mar 2013 | 10:47 pm

26 maart 2013 Thema avond: DE CRISIS EEN ZEGEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING? Topsprekers en gasten: mis de discussieavond over duurzame ontwikkeling niet Stientje van Veldhoven Tweede Kamerlid D66 Tw...

Herbouw Derde gesticht in laatste raad 2012 20 Dec 2012 | 09:15 pm

Tijdens de laatste vergadering van de gemeenteraad van 2012 is het plan besproken voor de toekomst van Veenhuizen. Onderdeel hiervan is een schets voor de herontwikkeling van het in 1924 gesloopte Der...

Kamer volgt D66 over gevolgen sluitingen 5 Dec 2012 | 01:21 am

Het kabinet moet duidelijk in kaart brengen wat sluiting van gevangenissen betekent voor de werkgelegenheid in de regio's en wat het gevolg is voor gemeenten Dat staat in een motie van D66-kamerlid Ge...

Begroting in de raad 8 Nov 2012 | 03:36 pm

De begrotingsbehandeling in de gemeenteraad is achter de rug en de begroting voor 2013 is vastgesteld. In december komen nog de gemeentelijke belastingen aan de orde. De eerste termijn van de raad is,...

Begroting 2013: op zwart zaad 23 Oct 2012 | 12:27 am

Het weerstandsvermogen van de gemeente Noordenveld is te laag. De gemeente zit op zwart zaad. Dit staat in de algemene beschouwing van D66 bij de begroting 2013. 'Eventuele financiële meevallers die i...

AAV op 1 november 21 Oct 2012 | 01:14 am

Op donderdag 1 november 2012 is er een Algemene Afdelings Vergadering van D66 Noordenveld. Naast huishoudelijke zaken en actuele ontwikkelingen in gemeentelijke, landelijke en provinciale politiek kom...

Regiovisie: alle partijen samenkijken naar toekomst 9 Mar 2012 | 11:56 pm

D66 wil dat alle partijen in de raad om de tafel gaan zitten om de gevolgen van de verlaging van de woningopgave te bespreken. Fractievoorzitter Gerbrant Fennema stelde dit voor bij de eerste bespreki...

D66 tegen benoeming Wolters 27 Jan 2012 | 10:47 pm

De fractie van D66 heeft tegen de benoeming van tijdelijk wethouder Geert Wolters (PvdA) gestemd. Desondanks is Wolters met de steun van alleen de coalitiepartijen benoemd als tijdelijk vervanger van ...

Vragen over gevolg herijking EHS 18 Nov 2011 | 08:31 am

De provincies en het Rijk hebben in september het deelakkoord Natuur gesloten. Hierin gaan aankoop en beheer van de ‘herijkte EHS’ over naar de provincies, waarvoor slechts in totaal honderd miljoen e...

Related Keywords:

d66, Noordenveld, geachte raad, meerbos 4

Recently parsed news:

Recent searches: