D66shertogenbosch - d66shertogenbosch.nl - Reacties op: Homepage

Latest News:

D66 Den Bosch stelt vragen n.a.v. rapport onderwijsinspectie 27 Aug 2013 | 01:22 pm

Deze maand kwam de onderwijsinspectie met een rapport waaruit blijkt dat er nog veel moet gebeuren om taalachterstanden bij kinderen weg te werken. Uit de onderzoeksresultaten blijkt o.a. dat Den Bosc...

Verkiezingen hoogstwaarschijnlijk in november! 7 Jul 2013 | 10:32 am

Gisteren kon het Brabants Dagblad het nieuws brengen dat de gemeenteraadsverkiezingen in 's-Hertogenbosch naar alle waarschijnlijkheid in november 2014 zullen zijn. De minister heeft hiertoe een wetsv...

Vragen over declaraties vervoerskosten 10 Jun 2013 | 10:17 am

D66 's-Hertogenbosch heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over de declaraties van vervoerskosten door de burgemeester, wethouders en gemeentesecretaris. Deze lijken in 's-Hertogenbosch e...

Motie gevolgen kinderopvang unaniem aangenomen 8 Jun 2013 | 02:07 pm

Afgelopen raadsvergadering is een motie van D66 aangenomen waardoor het college met scenario’s komt zodat de aanpak van taalachterstanden bij peuters in stand blijft. “De kinderopvang heeft het erg m...

Foto's van de convenantondertekening op Facebook 7 Jun 2013 | 02:13 pm

Afgelopen maandag ondertekenden bijna alle partijen in 's-Hertogenbosch een convenant na een initiatief van D66. De foto's van deze ondertekening kunt u vinden op onze Facebook-pagina En als u daar to...

Convenant gesloten na initiatief D66 29 May 2013 | 10:47 am

Op 3 juni tekenen bijna alle politieke fracties in de gemeenteraad van ’sHertogenbosch een convenant. Hierin leggen zij vast giften van boven de 500 euro openbaar te publiceren. Dit gebeurt na een ini...

Blij met verruiming winkeltijdenwet 16 May 2013 | 09:58 am

D66 is verheugd dat gemeenten voortaan zelf kunnen bepalen of en hoe vaak winkels op zondag open mogen. Ook in Den Bosch gaat de vlag uit. De initiatiefwet van de partij samen met GroenLinks is dinsda...

Jan Smit over de voorjaarsnota 2014 15 May 2013 | 10:16 am

Onderstaande tekst is door Jan Smit uitgesproken tijdens de raadsvergadering van 14 mei 2013. Laat ik beginnen met iets voor te lezen uit het coalitieakkoord. Als het gaat over financieel beleid schr...

D66 vreest miljoenenstrop bij BIM 14 May 2013 | 09:47 am

D66 vreest dat de gemeente een miljoenenverlies moet incasseren door de slechte gang van zaken bij de Bossche Investeringsmaatschappij (BIM). De BIM, waarvan nagenoeg alle aandelen in handen zijn van ...

Gevolgen bezuinigingen kinderopvang triest 26 Apr 2013 | 10:00 pm

De rijksbezuinigingen op de kinderopvang worden steeds duidelijker. Naar aanleiding van de schriftelijke vragen die zijn gesteld door D66 geeft het College aan dat inmiddels drie locaties voor buitens...

Related Keywords:

d66, 's-Hertogenbosch, jeroen bosch 500, brabants dagblad 2011 artikelenreeks, molenhoek winkelcentrum, den bsoch, stadsarchief den bosch, d66 reglement, 's=hertogenbosch

Recently parsed news:

Recent searches: