Drupalcms - drupalcms.ir - دروپال فارسی

Latest News:

معرفی یکی از برجسته ترین دروپالیستها، کلاز پیورر (کلازی) 27 Nov 2011 | 06:22 pm

پیورر یکی از اعضای جامعه دروپال میباشد که اخیرا در زمینه اجرای پروژه های دروپال بسیار فعال بوده است. در 30 روزگذشته او بر روی 2 پروژه بزرگ دروپال فعالیت بسزایی داشته و هم چنین در بسیاری از دیگر پروژه...

معرفی یکی از برجسته ترین دروپالیستها، کلاز پیورر (کلازی) 27 Nov 2011 | 12:22 pm

پیورر یکی از اعضای جامعه دروپال میباشد که اخیرا در زمینه اجرای پروژه های دروپال بسیار فعال بوده است. در 30 روزگذشته او بر روی 2 پروژه بزرگ دروپال فعالیت بسزایی داشته و هم چنین در بسیاری از دیگر پروژه...

معرفی یکی از برجسته ترین دروپالیستها، کلاز پیورر (کلازی) 27 Nov 2011 | 09:22 am

پیورر یکی از اعضای جامعه دروپال میباشد که اخیرا در زمینه اجرای پروژه های دروپال بسیار فعال بوده است. در 30 روزگذشته او بر روی 2 پروژه بزرگ دروپال فعالیت بسزایی داشته و هم چنین در بسیاری از دیگر پروژه...

گرگ نادیسان، مدیریت تیم امنیتی دروپال را عهده دار شد. 27 Nov 2011 | 06:25 am

تیم امنیتی دروپال در سال 2005 میلادی راه اندازی شد، قبل از آن نیز دروپال در این زمینه فعالیت هایی را پیگیری میکرد. آن زمان، دروپال تیم منسجمی که تنها مربوط به این موضوع باشد را نداشت. کارولی نگیسی معر...

گرگ نادیسان، مدیریت تیم امنیتی دروپال را عهده دار شد. 27 Nov 2011 | 12:25 am

تیم امنیتی دروپال در سال 2005 میلادی راه اندازی شد، قبل از آن نیز دروپال در این زمینه فعالیت هایی را پیگیری میکرد. آن زمان، دروپال تیم منسجمی که تنها مربوط به این موضوع باشد را نداشت. کارولی نگیسی معر...

گرگ نادیسان، مدیریت تیم امنیتی دروپال را عهده دار شد. 26 Nov 2011 | 09:25 pm

تیم امنیتی دروپال در سال 2005 میلادی راه اندازی شد، قبل از آن نیز دروپال در این زمینه فعالیت هایی را پیگیری میکرد. آن زمان، دروپال تیم منسجمی که تنها مربوط به این موضوع باشد را نداشت. کارولی نگیسی معر...

از دو دلی دست کشیده و به دنبال شروعی جدید باشید! 8 Nov 2011 | 02:48 pm

سایت دروپال با هیجانی غیر قابل توصیف افتخار اعلام تصویب دیدگاه هایی که قبلا در این سایت انتشار داده نشده بود را دارد. موضوع اطلاع رسانی توسط ایمیل نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. تقریبا 2 سال پس از ارس...

از دو دلی دست کشیده و به دنبال شروعی جدید باشید! 8 Nov 2011 | 08:48 am

سایت دروپال با هیجانی غیر قابل توصیف افتخار اعلام تصویب دیدگاه هایی که قبلا در این سایت انتشار داده نشده بود را دارد. موضوع اطلاع رسانی توسط ایمیل نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. تقریبا 2 سال پس از ارس...

از دو دلی دست کشیده و به دنبال شروعی جدید باشید! 8 Nov 2011 | 05:48 am

سایت دروپال با هیجانی غیر قابل توصیف افتخار اعلام تصویب دیدگاه هایی که قبلا در این سایت انتشار داده نشده بود را دارد. موضوع اطلاع رسانی توسط ایمیل نیز پیشرفت چشمگیری داشته است. تقریبا 2 سال پس از ارس...

چگونه شما میتوانید به بهتر شدن دروپال کمک کنید؟ (بله، شما!) 7 Nov 2011 | 09:31 pm

چگونه شما میتوانید به بهتر شدن دروپال کمک کنید؟ (بله، شما!) سایت دروپال خانه همه دروپالیستها میباشد. این سایت با همکاری خود شما میتواند مشکلات سخت دیگران را حل کند، جائیست که در آن دروپالیستها راه حل...

Related Keywords:

drupal فارسی, دروپال, دروپال فارسی, نرم افزار poedit, تخخئمش, poedit دانلود, ice menu فارسی, آموزش نصب قالب, آموزش poedit, دانلود easy php

Recently parsed news:

Recent searches: