Edu - ceo.edu.rs

General Information:

Latest News:

Примена образовних стандарда у свакодневном наставном раду 14 Dec 2011 | 03:56 am

Стандарди постигнућа ученика – образовни стандарди за крај обавезног образовања значајна су новина у нашем образовном систему. Објављивањем у Просветном гласнику Републике Србије 5. јула 2010. постали...

Међународнa конференцијa „Праћење квалитета рада школа у Србији“ 12 Jan 2011 | 03:14 am

Пројекат Развој стандарда и инструмената за спољашње вредновање квалитета рада образовно-васпитних установа, који је реализован од јуна 2008. године кроз сарадњу Завода за вредновање квалитета образов...

Eкстерно вредновање квалитета рада школа у Србији 1 Jul 2009 | 12:19 am

Вредновање система образовања је кључни део успостављања и осигурања квалитета образовања. То је процес систематичног прикупљања и анализе података у циљу обезбеђивања квалитетног образовања. Постоје ...

Образовни стандарди – Нова карика у систему осигурања квалитета образовања у Србији 22 Jun 2009 | 11:23 pm

Образовни стандарди за крај обавезног образовања настали су као резултат рада у оквиру пројекта Министарства просвете и спорта Републике Србије „Развој школства у Републици Србији“ и његове пројектне ...

Уводна реч 3 Oct 2008 | 12:43 am

Стратешко планирање је начин на који организација препознаје и прихвата нове изазове и предузима активности ради остваривања крајњих циљева. Идеја о стратешком планирању преузета је из корпоративних о...

Recently parsed news:

Recent searches: