Edupage - gamtt.edupage.org - Gymnázium Angely Merici

Latest News:

Oznam pre prvákov a prímanov 26 Aug 2013 | 05:00 am

Prváci a prímani, ktorí si objednali čipové karty ISIC/EURO26, si ich môžu vyzdvihnúť na sekretariáte školy v dňoch 27.8 a 28.8. 2013 od 8.00 - 14.00 hod.  Treba si priniesť fotografiu, ak ste ju neod...

Oznam pre študentky ubytované na internáte 26 Aug 2013 | 05:00 am

Úhrada ubytovania - na začiatku školského roka sa platí pri nástupe do internátu v hotovosti za dva mesiace. V októbri a v ďalších mesiacoch  sa ubytovné uhrádza  taktiež v hotovosti  do 20. dňa mesia...

Oznam vedúcej školskej jedálne 20 Aug 2013 | 05:00 am

V sekcii Stravovanie sme zverejnili podmienky stravovania pre školský rok 2013/14. Podmienky stravovania pre žiačky ubytované na internáte nájdete tu: info_web_internat_2013_14.docx

Základný fotoalbum 31 Jul 2013 | 05:00 am

Do galérie Základný fotoalbum boli pridané fotografie.

COMENIUS 26 Jul 2013 | 05:00 am

Aktualizovali sme modul COMENIUS

Poradie uchádzačov po prijímacích skúškach 16 May 2013 | 05:00 am

Zverejnili sme poradie uchádzačov po prijímacích skúškach na 4-ročnú i 8-ročnú formu štúdia. Zápis prijatých uchádzačov bude 24. 5. 2013 (piatok) od 8.00 - 12.00 hod. pre 4-ročnú i 8-ročnú formu štúdi...

Krajské kolá Biologickej olympiády 15 Feb 2013 | 05:00 am

Dňa 12,.februára 2013 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády kategórie A . Našu školu reprezentovalo 6 žiakov. V teoreticko-praktickej časti skončil Samuel Krčmárik / septima A / na 2. mies...

Krajské kolo Olympiády zo SJL 14 Feb 2013 | 05:00 am

Dňa 8. 2. 2013 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Reprezentovali nás Timotej Ušák (OkA), ktorý sa v kategórii A umiestnil na 2. mieste (úspešný riešiteľ) a Adela...

Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku 14 Feb 2013 | 05:00 am

Dňa 11.2.2013 sa konalo Krajské kolo Olympiády v ANJ. Našu školu reprezentovala Patrícia Stúpalová  (Sexta A)  skončila na 1. mieste a vo svojej kategorii 2A postupuje do celoštátneho kola. Eva Petruš...

Obvodné kolo geografickej olympiády 12 Feb 2013 | 05:00 am

Dňa 7.2.2013 sa konalo obvodné kolo geografickej olympiády. Našu školu reprezentovali: Lucia Horníková ( Príma A ) 4. miesto vo svojej kategórii, Michal Štibrány ( Sekunda A ) reprezentoval a Lukáš Ha...

Related Keywords:

zs lubotice, spojena skola bytcica, zschie, ostromecko.edupage, przedszkole imielin, gymdb, zš lubotice, ozspssala, gym sala

Recently parsed news:

Recent searches: