Edupage - gympaba.edupage.org - Gymnázium

Latest News:

Prístup do "Žiackej knižky" 6 Dec 2006 | 01:00 pm

Pre prezeranie známok (žiaci a rodičia) ako aj ich zadávanie (učitelia) potrebujete poznať prístupové meno a heslo. Ak ho nemáte, vyžiadajte si ho od administrátora (triedny učiteľ, resp. zástupca ria...

Žiacka knižka 5 Dec 2006 | 01:00 pm

Dnes bola spustená skúšobná prevádzka "Internetovej žiackej knižky".

Vznik tejto www stránky 1 Dec 2006 | 01:00 pm

Nachádzate sa na externej stránke Gymnázia na Pankúchovej ulici č. 6 v Bratislave. Nájdete tu niekoľko rôznych funkcií a zaujímavostí, ako zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy a hlavne známky naši...

Recently parsed news:

Recent searches: