Edupage - javorka.edupage.org - Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16

Latest News:

Aktualizácia údajov 24 Jun 2013 | 12:55 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 18 Jun 2013 | 03:40 pm

Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Aktualizácia údajov 6 Jun 2013 | 07:00 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 4 Sep 2012 | 06:40 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Aktualizácia údajov 28 Jun 2012 | 07:25 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 19 Jun 2012 | 07:48 pm

Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Aktualizácia údajov 29 May 2012 | 11:51 pm

Dáta z programu aScSuplovanie boli aktualizované

Aktualizácia údajov 16 May 2012 | 08:07 pm

Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované

Aktualizácia údajov 13 Apr 2012 | 09:07 pm

Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

Untitled 22 Feb 2007 | 01:00 pm

Prístupové mená a heslá do časti známky získajú zákonní zastupcovia študentov od triedych profesorov. Elektronická žiacka knižka je motivačná pomôcka. Môže Vám napovedať, kedy dieťa pochváliť alebo p...

Recently parsed news:

Recent searches: