Elec4u - elec4u.ir

General Information:

Latest News:

راه اندازی SMT160 با Bascom AVR 20 Apr 2013 | 01:10 am

  در این پروژه یک دماسنج دیجیتال با استفاده از سنسور SMT160 و میکروکنترلر AVR توسط کامپایلر Bascom AVR و به زبان بیسیک راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از ای...

راه اندازی LM35 با Code Vision AVR 19 Apr 2013 | 01:42 am

در این پروژه یک دماسنج دیجیتال با استفاده از سنسور LM35 و میکروکنترلر AVR توسط کامپایلر Code Vision AVR و به زبان C راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پ...

ولت متر 0 تا 5 ولت با Code Vision AVR 19 Apr 2013 | 12:13 am

در این پروژه یک ولت متر دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر AVR توسط کامپایلر Code Vision AVR و به زبان C راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پروژه ارائه ر...

راه اندازی LM35 با Bascom 8051 15 Apr 2013 | 02:53 pm

در این پروژه یک دماسنج دیجیتال با استفاده از سنسور LM35 و میکروکنترلر 8051 توسط کامپایلر Bascom 8051 و به زبان بیسیک راه اندازی شده است.   در این پروژه از میکروکنترلر AT89S51 استفاده شده است. میکروکنت...

ولت متر 0 تا 5 ولت با Bascom 8051 14 Apr 2013 | 05:02 pm

در این پروژه یک ولت متر دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر 8051 توسط کامپایلر Bascom 8051 و به زبان بیسیک راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پروژه ارائه ...

راه اندازی LM35 با Bascom AVR 13 Apr 2013 | 03:09 pm

در این پروژه یک دماسنج دیجیتال با استفاده از سنسور LM35 و میکروکنترلر AVR توسط کامپایلر Bascom AVR و به زبان بیسیک راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پر...

ولت متر 0 تا 5 ولت با Bascom AVR 12 Apr 2013 | 11:05 pm

در این پروژه یک ولت متر دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر AVR توسط کامپایلر Bascom AVR و به زبان بیسیک راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پروژه ارائه رو...

راه اندازی LM35 با mikroC Pro for PIC 10 Apr 2013 | 07:34 pm

در این پروژه یک دماسنج دیجیتال با استفاده از سنسور LM35 و میکروکنترلر PIC توسط کامپایلر mikroC و به زبان C راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پروژه ارائ...

فرستنده FM با برد 1.5 کیلومتر 10 Apr 2013 | 02:56 am

فرستنده FM ساده با برد 1.5 کیلومتر   .       •  بوبین آنتن روی برد چاپ شده و نیاز به بوبین اضافی نیست. .       •  بر روی مدار یک ترانزیستور به شماره  BC547  وجود دارد، اما می توانید از سری BF  برای نت...

ولت متر 0 تا 5 ولت با mikroC Pro for PIC 10 Apr 2013 | 01:26 am

در این پروژه یک ولت متر دیجیتال با استفاده از میکروکنترلر PIC توسط کامپایلر mikroC و به زبان C راه اندازی شده است.   توجه: این پروژه به تنهایی جنبه کاربردی ندارد بلکه هدف از این پروژه ارائه روش راه ان...

Recently parsed news:

Recent searches: