Elektronskoposlovanje - elektronskoposlovanje.rs - Elektronsko poslovanje

Latest News:

Upis 2013/2014 26 Jun 2013 | 03:34 pm

Konferencija o strategijskom menadžmentu 25 Jul 2012 | 05:24 pm

U Boru je od 25. do 27. maja 2012. održana Osma Majska konferencija o strategijskom menadžmentu MKSM012 na kojoj je izložen rad: Strategic management decisions on e-commerce solutions for small compa...

E-trgovina – Priručnik za vežbe 21 Mar 2012 | 12:45 am

Priručnik za laboratorijske vežbe iz e-trgovine se može kupiti online na sledećoj Web adresi: http://prodavnicaknjiga.rs/catalog/product_info.php?products_id=192 Studenti se uz ovaj priručnik osposo...

E-trgovina – Priručnik za vežbe 20 Mar 2012 | 08:45 pm

Priručnik za laboratorijske vežbe iz e-trgovine se može kupiti online na sledećoj Web adresi: http://prodavnicaknjiga.rs/catalog/product_info.php?products_id=192 Studenti se uz ovaj priručnik osposobl...

Koliko se koristi Internet u Srbiji? 24 Sep 2011 | 04:51 am

Upotreba Interneta u privatne svrhe: Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u domaćinstvima koje je sproveo Republički zavod za statistiku od 12. aprila do 27. aprila 2011. s...

Mobilno bankarstvo 17 Jul 2011 | 09:53 pm

Danas banke ulažu značajna sredstva u mobilne bankarske sisteme da bi dosegli do što većeg broja svojih komitenata i bili konkurentni na globalnom tržištu. Za mobilno bankarstvo kod nas, može se reći ...

Završena optimizacija sajta Green Hill 2 May 2011 | 08:32 am

Rezultat završene optimizacije sajta prema zahtevima pretraživača: Prvo mesto na Google-u za sledeće ključne reči: dekoracije eksterijera uredjivanje dvorista biodekoracije vestacko cvece vestac...

Tag Cloud! Da ili ne? 1 Apr 2011 | 01:57 am

Matt Cutts govori da li Tag Cloud utiče na pozicioniranje sajta na pretraživačima.

Promene koje uvodi e-poslovanje 11 Mar 2011 | 01:07 am

Koncept koji će transformisati mnoge industrije u virtuelne mreže kupaca i prodavaca. Uspešne organizacije implementiraju e-poslovanje da integrišu poslovne procese i poboljšaju radne operacije unutar...

E-uprava i pojmovi koji se koriste 11 Mar 2011 | 12:53 am

Pojam e-uprava predstavlja transformaciju klasičnih administrativnih procedura u e-administraciju koja zahteva ekonomiju baziranu na znanju. U kadrovskoj strukturi je potreban tim stručnjaka radi prof...

Related Keywords:

adaptacija izloga, pozicioniranje sajta kako

Recently parsed news:

Recent searches: