Elfri - elfri.be - Advocatenkantoor Elfri De Neve - Goede raad is goud waard - Advocatenkantoor Elfri De Neve

Latest News:

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet 25 Aug 2013 | 08:58 pm

Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse haberet Ulpianus libro quadragensimo sexto ad edictum: Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.D. 50, 17, 54 vertaald: ...

Huurcontract verleeend door vruchtgebruiker eindigt automatisch bij einde vruchtgebruik 25 Aug 2013 | 07:09 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 03/05/2012 A.R.: C.11.0379.N Artikel 595, tweede lid en derde lid, Burgerlijk Wetboek streeft een evenwicht na tussen de belangen van de.....

Duur van de stuiting van de verjaring door dagvaarding 25 Aug 2013 | 05:44 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 07/06/2012 A.R.: C.11.0498.N Een dagvaarding stuit de verjaring van de vordering die ze inleidt en van de vordering die virtueel daarin .....

stuiting van de verjaring interesten door dagvaarding 25 Aug 2013 | 05:43 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 07/06/2012 A.R.: C.11.0498.N Een dagvaarding stuit de verjaring van de vordering die ze inleidt en van de vordering die virtueel daarin .....

WCO gerechtelijke reorganisatie en tussenkomst van een derde 25 Aug 2013 | 05:24 pm

Een belanghebbende die tijdens de procedure van gerechtelijke reorganisatie is tussengekomen overeenkomstig de artikelen 812 tot 814 van het Gerechtelijk Wetboek, heeft voor de gehele duur van deze pr...

Hervatting van geding na rechtsopvolging ten bijzondere titel 25 Aug 2013 | 05:16 pm

De artikelen 17 en 815 van het Gerechtelijk Wetboek laten gedinghervatting bij rechtsopvolging ten bijzondere titel toe inzake vorderingen die een dusdanig nauw verband houden met het overgedragen rec...

Recht an de eigenaar om beplantingen op zijn eigendom aangebracht door een derde te verwijderen 25 Aug 2013 | 05:00 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 31/05/2012 A.R.: C.10.0647.N Het recht van de eigenaar van een perceel grond om de wegruiming van beplantingen te vorderen die door een .....

Toepassingsgebied en voorwaarden van de vijfjaringe verjaring artikel 2277 BW 25 Aug 2013 | 03:14 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 31/05/2012 A.R.: C.10.0539.N voor de tekst van het arrest: klik hier In deze nota leggen we de focus op de conclusie van het OM waarin .....

De essentie en ratio legis van de vijfjaringe verjaring artikel 2277 BW 25 Aug 2013 | 03:11 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 31/05/2012 A.R.: C.10.0539.N voor de tekst van het arrest: klik hier In deze nota leggen we de focus op de conclusie van het OM waarin .....

Vijfjaringe verjaring artikel 2277 BW ook voor Gerechtelijke interest 25 Aug 2013 | 02:55 pm

Instantie: Hof van Cassatie Datum van de uitspraak: don, 31/05/2012 A.R.: C.10.0539.N Gerechte interest verjaart na 5 jaar. Publicatie tijdschrift: Rechtskundig Weekblad Uitgever: Inters...

Related Keywords:

elfri de neve, algemene beginselen van behoorlijke regelgeving, escrow rekening, gevangenis oudenaarde, indicatieve tabel 2010, escrow overeenkomst, weens koopverdrag, oorzakelijk verband, kracht van gewijsde

Recently parsed news:

Recent searches: