Energiawiatru - energiawiatru.eu

General Information:

Latest News:

Projekty pakietu ustaw energetycznych w tym OZE 24 Dec 2011 | 12:23 am

Ministerstwo Gospodarki opracowało pakiet regulacji energetycznych, w skład którego wchodzą nowe prawo energetyczne, ustawa o odnawialnych źródłach energii i prawo gazowe. Ocena skutków regulacji - u...

Podatki i opłaty lokalne 17 Sep 2010 | 01:08 am

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (zobacz) Ustawa z dnia 7 grudnia 2006 r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (zobacz) Interpela...

Handel emisjami i Joint Implementation 17 Sep 2010 | 01:07 am

Projekt Ustawy o systemie rozliczania i bilansowania wielkości emisji dwutlenku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOX) dla dużych źródeł spalania (zobacz) Projekt Ustawy z dnia 4 lutego 2010 r. o wspólno...

Prawo zamówień publicznych 17 Sep 2010 | 01:06 am

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zobacz)

Oznakowanie przeszkodowe 17 Sep 2010 | 01:06 am

Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 13 stycznia 2006, zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych (zobacz) Rozporządzenie Ministr...

Prawo budowlane 17 Sep 2010 | 12:51 am

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony. (zobacz) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekst...

Zagospodarowanie przestrzenne 17 Sep 2010 | 12:50 am

Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (zobacz) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa...

Ochrona środowiska 17 Sep 2010 | 12:48 am

 

Prawo energetyczne i rozporządzenia 17 Sep 2010 | 12:35 am

 

Related Keywords:

to się wytnie, ewea, energia wiatru, technologia oze energia, strupczewski wywiad, protesty przeciwko farmom wiatrowym ornitolodzy, pse kupuje farme wiatrowa, farma wiatrowa korsze "mw" inwestor, polska będzie drugą japonią wałęsa, praca na morzu fakty i mity

Recently parsed news:

Recent searches: