Fagbokforlaget - fagbokforlaget.no - Nye utgivelser fra Fagbokforlaget

Latest News:

Diskrimineringsombudsloven; sist endret ved lov 31 mai 2013 nr. 23 fra 3 juli 2013 19 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske ...

Teater som danning 19 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Heggstad, Kari Mjaaland; Eriksson, Stig A.; Rasmussen, Bjørn (red.) Selv om det i Norge arbeides med drama og teater i barnehagen og alle skoleslag, finnes det til nå i liten grad forsknin...

Utlendingsloven; med forskrift; sist endret ved lov 21 juni 2013 nr. 92 delvis i kraft 1 juli 2013 16 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske ...

Den gode oppgaven, 2. utgave 13 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Rienecker, Lotte og Peter Stray Jørgensen. Med bidrag av Signe Skov Denne mye brukte håndboken i oppgaveskriving er en bok man har glede av gjennom hele studieløpet. Den passer for student...

Ordriket Lærerveiledning 3 BM og NYN 13 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Ordriket 1–7 Ordriket er et norskverk for barnetrinnet. Verket legger opp til et systematisk arbeid med de grunnleggende ferdighetene, samtidig som det fremmer leselyst og leseglede. Lær...

Crossroads 8 Lærerveiledning (REVISJON) 13 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Heger, Halvor; Wroldsen, Nina Crossroads er et læreverk i engelsk for 8.–10. trinn med følgende komponenter: • Elevbok A • Elevbok A Lettlest • Elevbok A digitalbok • Elevbok B (BM og ...

Godt lest 1 Skrivebok 13 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Ellen Hanssen Godt lest er begynnerbøker i norsk og samfunnskunnskap for fremmedspråklige voksne som har leseferdigheter, men som ikke har gått mange år på skole i hjemlandet. Bøkene gir o...

Bilskade, lakk og karosseri (Bokmål) 6 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Aarnes, Henning Den boka du nå holder i hånden, tar for seg grunnleggende tema i bilskadefaget, billakkererfaget og chassispåbyggerfaget. Her kan du lese om hvordan vi reparerer ulike skad...

Barns undring 6 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Amundsen, Hilde Merete Etterspør voksne barns tanker? «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver» vektlegger barns undring og tenkning i en rekke sammenhenger, ikke minst hva barns re...

Strategisk kompetanseledelse, 3. utgave 6 Aug 2013 | 03:00 am

Forfatter: Lai, Linda Denne boken presenterer et rammeverk for strategisk kompetanseledelse i organisasjoner. Strategisk kompetanseledelse innebærer en målrettet og helhetlig satsing på kompetanse fo...

Recently parsed news:

Recent searches: