Fecir - fecir.net - Fecir.NET

Latest News:

Sabır Ve Namaz. 23 Jan 2011 | 01:33 am

"Ey mü'minler! Sabırla ve namazla Allah (c.c.)'tan yardım isteyin. Hiç şüphesiz Allah (c.c.) sabredenlerle beraberdir."[1] Ölümlü, zayıf ve gücü sınırlı olan insanın, en bü­yük güç kaynağı ile yani ...

Râbıta-i Şerife Tevhîde Aykırı Olmadığı Gibi Bid‘at da Değildir 22 Jan 2011 | 02:25 pm

“Ve bu râbıtanın mevcut olup olmadığını tesbit için tefsirler, hadisler ve sûfiyyenin kitapları taranmıştır. Hiçbirisinin herhangi bir yerinde, râbıtanın şerîatta olduğunu ifâde eden bir ibâreye rastl...

Râbıtanın Meşru‘iyeti Âyet-Hadis-İcmâ‘ ve Kıyas ile Sâbittir 22 Jan 2011 | 01:05 pm

“Eğer, ‘Râbıta hakkında Hâlid Efendi’nin ve diğer birçok ulemânın risâleleri ve cevâzı hakkında da delilleri vardır’ denilecek olursa, cevâben derim ki: Onların herbiri tarafımızdan mütâlaa olundu ve ...

TASAVVUFTA RABITA 22 Jan 2011 | 01:00 pm

RABITANIN İSBATI Eğer denilirse,rabıtaya sabit delil var mıdır? Biz de deriz ki evet vardır.Kitap, sünnet ve kıyas-ı fuhaka ile delil sabittir Kitap ile sübutu Hak Tealanın: Vebtağuu ileyhil-vesiile...

FECİR NEDİR 31 Jan 2010 | 07:48 pm

Güneşin doğmaya başlama zamanı, tan vakti, güneşin doğmasından önceki alacakaranlık. Fecr (yahut fecir) sözlük anlamı yarmak demektir. Araplar yerden suyun toprağı yararak çıkıp akmasına inficâr derl...

Related Keywords:

236, fecir, hac sö, incil muharref midir, murakabe gönül beklemek, oruc 2. fecr, "yusuf yiğitalp", riba türleri, savaşlarda ölüm korkusu

Recently parsed news:

Recent searches: