Gov - meteo.gov.mk

General Information:

Latest News:

UHMROID, УХМР и на мобилните уреди 7 Nov 2012 | 06:07 pm

UHMROID е првата ANDROID апликација со која УХМР се појавува и на паметните телефони и е достапна од ноември 2012 година. Се разбира апликацијата ќе може да се користи и на сите уреди кои го користат ...

Резултати во медицинска метеорологија 17 Jul 2012 | 07:55 pm

Во овој дел од порталот на УХМР можете постојано да ја следите вредноста на индексот на негативно влијание на времето. Овој индекс е резултат на повеќегодишни следења на поврзаноста на времеските сост...

Резултати во медицинска метеорологија 17 Jul 2012 | 04:55 pm

Во овој дел од порталот на УХМР можете постојано да ја следите вредноста на индексот на негативно влијание на времето. Овој индекс е резултат на повеќегодишни следења на поврзаноста на времеските сост...

Семинар од областа на нумеричко моделирање 11 Mar 2012 | 06:24 pm

На 25 мај 2012 година, во Болоње, во организација на одделот за геолошки науки од Факултетот за физика, математика и природните науки беше организиран научна презентација од областа на нумеричко модел...

Предупредувања по региони, (Мк) 14 Jul 2011 | 12:00 pm

Ниво на најголема опасност по региони. Секој регион е обоен со бојата на највисоката опасност која се најавува. (видете подолу за поделбите по региони, нивоа на опасност и елементи). Од 29.09 2011 г. ...

Предупредувања по региони, (Мк) 14 Jul 2011 | 05:00 am

Ниво на најголема опасност по региони. Секој регион е обоен со бојата на највисоката опасност која се најавува. (видете подолу за поделбите по региони, нивоа на опасност и елементи). Од 29.09 2011 г. ...

Recently parsed news:

Recent searches: