Hhdelfland - hhdelfland.nl

General Information:

Latest News:

Afvoeren van bagger 26 Aug 2013 | 05:12 pm

Een deel van de bagger kan op de aangrenzende percelen van vaarten of sloten worden verspreid, mits daar voldoende ruimte voor is. In dichtbebouwde gebieden is er vaak geen ruimte en moet de bagger wo...

De uitvoering 20 Aug 2013 | 08:18 pm

Aan het verwijderen van de bagger door gespecialiseerde aannemers gaat een voorbereidingstijd van 2 jaar vooraf.

Onderzoek en uitvoering 20 Aug 2013 | 08:18 pm

Aan het verwijderen van de bagger door gespecialiseerde aannemers gaat een voorbereidingstijd van 2 jaar vooraf.

Waar wordt gebaggerd 14 Aug 2013 | 03:41 pm

Delfland werkt met het zogenaamde baggervakkensysteem. Elk jaar wordt in ongeveer 30 vakken gebaggerd.

Wie baggert waar 14 Aug 2013 | 03:41 pm

Delfland werkt met het zogenaamde baggervakkensysteem. Elk jaar wordt in ongeveer 30 vakken gebaggerd.

Kaderrichtlijn Water 13 Aug 2013 | 05:15 pm

Alles over de Kaderrichtlijn Water is te vinden op http://www.kaderrichtlijnwater.nl/.

Baggeren 12 Aug 2013 | 05:41 pm

Het baggerseizoen loopt van september tot 1 april 2014. De sliblaag op de bodem van sloten en vaarten wordt uit het water verwijderd zodat regenwater snel afgevoerd kan worden voeren naar de gemalen.

Animatie vis 10 Jul 2013 | 11:40 am

Bekijk hier de animatie over de trek van vissen door Delflands gebied en leer over de maatregelen die Delfland heeft genomen zodat vissen geen obstakels als gemalen tegenkomen.

Recently parsed news:

Recent searches: