Hut - backup.hut.edu.vn - Hà Quốc Trung

Latest News:

STP-2012-2 19 Apr 2013 | 05:59 am

19/04/2013 - Các bạn không cần tìm cách để chạy Google Android Map API v2 trên emulator nữa. Một số người làm được nhưng không ổn định. Mình đã làm thử, chương trình chạy không lỗi cả trên driver thật...

Tính toán khắp nơi và ứng dụng-lớp cao học 2011B 21 Mar 2013 | 05:40 am

Tài liệu (của các năm trước) cho môn học Một vài tài liệu bổ sung năm 2013 tailieu-2013 Qui trình làm tiểu luận: Chia nhóm=>chọn bài báo=>duyệt đề tài=> chuẩn bị slides (và các tài liệu sản phẩm khác)...

Tính toán di động – học kỳ 2 năm học 2012-2013 20 Mar 2013 | 03:48 am

Nguồn tài liệu Trang chung của môn học http://backup.hut.edu.vn/wordpress/?page_id=167 Trang của kỳ 1 2012-2013 Các bài báo bổ sung của kỳ 1 2012-1013  

Untitled 18 Mar 2013 | 08:37 pm

Các tài liệu cơ bản về môn học các bạn có thể tìm thấy tại đây  Bài tập lớn cho kỳ này là đọc hiểu và trình bày lại các bài báo trong các tệp đính kèm. Mỗi nhóm 01 bài báo. Qui trình: phân nhóm=>chọn ...

Chúc mừng năm mới 11 Feb 2013 | 07:43 am

Nhân dịp năm mới, xin chúc tất cả các bạn đọc thật nhiều thành công trong nghiên cứu và học tập, thật nhiều may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống

Untitled 14 Jan 2013 | 02:05 pm

Chiều thứ 6 mời các bạn làm GR 1 lên gặp mình tại P922 TV DT

Thông tin tuần 23-Thực tập, GR 9 Jan 2013 | 01:37 pm

Sáng thứ 6 mình dành cho các bạn bảo vệ GR. Thứ 2 mình sẽ phải nộp điểm

Thi hệ phân tán 1 Dec 2012 | 06:59 am

Môn hệ phân tán (20121) sẽ được thi theo hình thức tự luận, một câu hỏi duy nhất. Hệ phân tán sẽ được xem xét như là tập hợp của các thành phần, tương tác giữa các thành phần, từ đó có các nhận xét, đ...

Thi android 30 Nov 2012 | 05:01 pm

Các bạn lớp 04 và 82 chú ý Chúng ta đã hoàn thành hết môn học. Nhìn chung kết quả chấm chương trình tương đối khả quan. Mời các bạn thứ 4 đúng thời gian thi lên địa điểm thi tại t4 nhà B1 để ký các bả...

2 môn đồ án 27 Nov 2012 | 02:04 pm

Các bạn chủ ý: Thứ 6 30/11 các bạn cần nộp báo cáo- bản mềm và bản in tại bộ môn. Lịch bảo vệ sẽ rơi vào tuần có lịch thi của 2 môn này và sẽ thông báo theo hội đồng (tuần 19 (từ 17 đến 21/12))

Related Keywords:

sis, hust, dai hoc bach khoa, đại học bách khoa, dai hoc bach khoa ha noi, sis.hut.edu.vn, đại học bách khoa hà nội, hut, bach khoa ha noi

Recently parsed news:

Recent searches: