Ibox - wmg.ibox.bg - WMG - Начало

Latest News:

Извънредно общо събрание на акционерите 31 Jul 2013 | 12:48 pm

Съветът на директорите на "Уеб Медия Груп" АД свиква извънредно общо събрание на акционерите на 04.09.2013г. в гр. София, залата на бул. "Братя Бъкстон" 40 ет.2 от 11ч.

Представен междинен отчет за дейността на дружеството през второто тримесечие на 2013 г. 30 Jul 2013 | 01:53 pm

На 30.07.2013 г. дружеството представи в Комисията за финансов надзор и на обществеността междинен отчет за дейността за второто тримесечие на 2013 г.

Получено корегирано търгово предложение 16 Jul 2013 | 02:58 pm

Съветът на директорите на дружеството е получил корегирано търгово предложение отправено към акционерите на дружеството за закупуване на притежаваните от тях акции в "Уеб Медия Груп" АД от "МАГ Пъблик...

Новият съвет на директорите и представителството на дружеството са вписани в Търговския регистър 10 Jul 2013 | 12:59 pm

Новят съвет на директорите е вписан в Търговския регистър. Вписано в Търговския регистър е и новото представителство на дружество. Обявен е доклада за дейността и ГФО за 2012г.

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД 19 Jun 2013 | 03:43 pm

Протокол от редовно годишно общо събрание на акционерите на "Уеб Медия Груп" АД, проведено на 14.06.2013 г.

Решения от проведено редовно годишно общо събрание на акционерите 14 Jun 2013 | 04:12 pm

На 14.06.2013г. се проведе редовно годишно събрание на акционерите.

Редовното годишно общо събрание на акционерите се отлага 29 May 2013 | 01:54 pm

Поради липса на кворум свиканото общо събрание на акционерите на 29.05.2013 година, не се проведе.

Получено търгово предложение 22 May 2013 | 07:06 pm

Съветът на директорите на дружеството е получил търгово предложение отправено към акционерите на дружеството за закупуване на притежаваните от тях акции в "Уеб Медия Груп" АД от "МАГ Пъблик Комюникейш...

Полученo уведомлениe за разкриване на дялово участие в дружеството 14 May 2013 | 03:54 pm

На 14.05.2013 г. в "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД e постъпило уведомление за разкриване на дялово участие в дружеството от "МАГ Пъблик Комюникейшънс" АД.

Получени уведомления за разкриване на дялово участие в дружеството 13 May 2013 | 06:04 pm

На 13.05.2013 г. в "УЕБ МЕДИЯ ГРУП" АД са постъпили уведомления за разкриване на дялово участие в дружеството от "БРИЛЯНТНИ АВТОМОБИЛИ" ООД и "АЛФА АСЕТС" ЕООД.

Related Keywords:

нюз бг, news.bg, news bg, topsport, BG News, www.news.bg, lifestyle.bg, news, sport

Recently parsed news:

Recent searches: