Icimb - icimb.pl

General Information:

Latest News:

Technika laserowa w technologii zdobienia wyrobów ceramicznych 13 Feb 2013 | 07:15 pm

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych od wielu lat zajmuje się opracowywaniem technologii środków zdobniczych dla potrzeb przemysłu ceramicznego, szklarskiego i emalierskiego, realizując projekty...

Nowa generacja lekkich kruszyw budowlanych z popiołów lotnych 10 Jan 2013 | 07:40 pm

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie na podstawie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracował nowatorską technologię produkcji lekkich kruszyw budowlanych z popiołów lotnych - FASLA ...

Podkładki ceramiczne do spawania w osłonie gazu obojętnego 5 Oct 2012 | 04:37 pm

W Oddziale Materiałów Ogniotrwałych ICiMB w Gliwicach opracowano technologię produkcji podkładek ceramicznych do spawania stali specjalnych w osłonie gazu obojętnego. Konstrukcja podkładek umożliwia d...

Wykorzystanie prażonych niskokalorycznych łupków przywęglowych dla budownictwa 18 Jan 2012 | 02:17 am

Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych ICiMB oraz Katedra Technologii Materiałów Budowlanych Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH na podstawie prowadzonych prac badawczo-rozwojowych opracow...

Wyroby z węglika krzemu na wiązaniu azotkowym (SiC - A80) 10 Jan 2012 | 12:21 am

Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach jest jedynym w Polsce producentem wyrobów z węglika krzemu na wiązaniu azotkowym. Wyroby te charakteryzuje m.in. wysoka przewodność cieplna i odporność na ...

Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju 2011 30 Dec 2011 | 04:02 am

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskiej edycji konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju” w kategorii „in...

Innowacyjna technologia wytwarzania autoklawizowanego betonu (ABK) 12 Oct 2011 | 02:57 pm

Powstała innowacyjna technologia wytwarzania autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK) z zastosowaniem popiołów lotnych nowej generacji tj. powstających ze spalania węgla w kotłach fluidalnych, z rów...

Farby bezołowiowe do zdobienia szkła i ceramiki 18 Aug 2011 | 10:37 pm

Stosowane przez wiele lat farby ceramiczne do zdobienia szkła i ceramiki charakteryzują się dużą zawartością związków ołowiu wprowadzanych w topniku. Obecność ołowiu gwarantuje dobre wybłyszczenie i i...

Mobilne Laboratorium 27 Jul 2011 | 01:34 am

Laboratorium posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium badawczego Nr AB 799 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie potwierdzający spełnienie wymagań normy PN – EN ISO/IEC 17025:2005 or...

HIP- Hot Isostatic Press 7 Jul 2011 | 11:30 pm

Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu ze strony polskich naukowców prowadzących badania w dziedzinach takich jak: inżynieria materiałowa, fizyka ciała stałego, nauki o ziemi, nauki obronne itp. w Zakład...

Recently parsed news:

Recent searches: