Ihya - ihya.info - ihya.info

Latest News:

İmam Gazali Eserleri 20 May 2010 | 12:34 am

İmam Gazali, 11. yüzyılın son yarısı ile 12. yüzyılın başlarında yaşamış, devrinin müceddidi kabul edilen, en önemli İslam alimlerinden biridir. Yaşadığı dönemde üstün ahlakıyla dikkat çekmiş, pek çok...

İMAM-I GAZALİ'DEN HAYATÎ ÖĞÜTLER 11 Sep 2008 | 10:16 am

İslâm dünyasında Hüccetü'l-İslâm (İslâmın ispatlayıcısı) olarak tanınan İmam-ı Gazâlî, Selçuklu döneminde yaşamış, İslama yönelen hücumlara, dine yapılan taarruzlara karşı müdafaalarda bulunmuş, dinin...

İmam Gazali ve İhya 4 Sep 2008 | 03:27 pm

Modern zamanlarda Ümmet´in yaşadığı arızalardan birisi de ilim ve alim konusundaki hassasiyet kaybıdır. Yaşadığımız durumun bir "arıza" olduğunu fark edemiyorsak, bu alanda oluşan boşluğu ?kaçınılmaz ...

MÜCEDDİDE İTİRAZ 4 Apr 2008 | 04:02 pm

Bir hadîsi şerifte haber verildiğine göre. Allah Celle ve Âlâ, her yüz sene başında bir Müceddid gönderir ve bu Müceddid, o günün Müslümanlarının ihtiyacına göre hareketini tanzim eder; zayıflayan din...

GAZALİ'NİN TALEBESİNE BİR MEKTUBU 4 Sep 2007 | 04:00 pm

Geçmişteki hoca-talebe münasebetleriyle günümüzdeki hoca-talebe münasebetini mukayese etsek nasıl bir tablo çıkar karşımıza acaba? Günümüzdeki anarşiye malzeme olan talebelerin durumlarını düşünecek ...

ŞÂZELÎ HAZRETLERİ, GAZALÎ'YE AİD RÜ'YASINI ANLATIYOR 4 Aug 2007 | 04:01 pm

"Mescid-i Aksâ'da namaz kıldıktan sonra tefekküre dalmıştım. Uykuya dalar gibi olduğum bir sırada rüya gibi bir hâl ârız oldu. Gördüm ki, mescidin dışında büyük bir cemaat toplanmış, orta yerde üzerin...

İMAM-I GAZALİ KIMDIR 4 Sep 2005 | 03:59 pm

İmam-ı Gazalî, bugün bir kısmı İran toprakları içinde kalan Horasan'ın Tûs şehrinde hicri 45 tarihinde (M. 1058) doğmuş, yine Tûs'un yakınlarındaki Tabira kasabasında 505'de 55 yaşında vefat etmiştir....

Related Keywords:

ihya, il il namaz vakitleri ihya, ihya online, ihya info, ihya .info bişr, nikaha teşvik ihya, nİkahin afetlerİ, gıybet nedir, nikahın afetleri

Recently parsed news:

Recent searches: