Infor - samorzad.infor.pl - RSS Infor.pl - Sektor Publiczny - najnowsze artykuły

Latest News:

Praca w służbie cywilnej - wymagania 26 Aug 2013 | 06:44 pm

Pracownikiem służby cywilnej może zostać osoba, która spełnia określone wymagania. Nabór do służby cywilnej jest otwarty i konkurencyjny.

Sprawozdanie roczne wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 23 Aug 2013 | 01:42 pm

Złożenie przez gminę rocznego sprawozdania marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska rozpoczyna proces weryfikacji danych sprawozdania. Co powinno zawierać roczne sprawoz...

Wymagania stawiane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne 23 Aug 2013 | 01:20 pm

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stawia podmiotom odbierającym odpady komunalne szereg wymogów. Jakie to wymogi?

Ruchomy czas pracy w urzędzie 21 Aug 2013 | 08:19 pm

Wprowadzenie ruchomego czasu pracy jest korzystne dla obywateli, którzy kontaktują się z urzędnikami, bo pozwoli na przyjmowanie petentów po godz. 16.00. Czy trzeba było czekać aż na zmianę ustawy z 2...

Podatki i opłaty lokalne 2014 21 Aug 2013 | 03:27 pm

Podatki i opłaty lokalne w 2014 r. mogą wzrosnąć. Przyczyną prognozowanych zmian jest wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013 r. o 0,9%.

Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 20 Aug 2013 | 07:33 pm

W każdej jednostce sektora finansów publicznych winny funkcjonować takie mechanizmy kontroli operacji gospodarczych i finansowych, które pozwolą na pełne i rzetelne dokumentowanie i rejestrowanie wszy...

Polityka rachunkowości w jednostkach sektora finansów publicznych 20 Aug 2013 | 07:12 pm

Jednostki sektora finansów publicznych prowadzą rachunkowość zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) z uwzględnieniem zasad szczególnych zawartych w ust...

Podatek od nieruchomości 2014 19 Aug 2013 | 08:50 pm

Podatek od nieruchomości w 2014 r. może wzrosnąć o 0,9 proc. O tyle bowiem ulegną podwyższeniu stawki maksymalne tego podatku.

Mieszkanie dla Młodych – wyższe limity cenowe 19 Aug 2013 | 05:02 pm

Coraz mniej czasu pozostaje do wejścia w życie programu Mieszkanie dla Młodych, który ma wspierać zakup pierwszego lokalu mieszkalnego. W projekcie ustawy pojawiła się kolejna zmiana dotycząca wyższyc...

Paszport dla dziecka 14 Aug 2013 | 07:14 pm

Kilkanaście lat temu małoletnie dziecko było wpisywane do paszportu jednego z rodziców. Obecnie do paszportów biometrycznych i paszportów tymczasowych nie można wpisywać dzieci, dlatego małoletnim rów...

Related Keywords:

dziennik ustaw, kalkulator wynagrodzeń, kalkulator płac, kalkulator odsetek, brutto netto, infor, kalkulator brutto netto, netto brutto, kalkulator lokat

Recently parsed news:

Recent searches: