Isjiasi - isjiasi.ro

General Information:

Latest News:

Direcțiile de acțiune ale Inspectoratului Școlar Județean Iași pentru anul școlar 2012-2013 1 Nov 2012 | 12:18 pm

I. Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale II. Asigurarea accesului tuturor copiilor/elevilor la serviciile educaţionale III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie IV. ...

Direcţiile strategice ale ISJ Iaşi pentru anul şcolar 2011-2012 7 Dec 2010 | 07:18 pm

1. Reducerea fenomenului de absenteism, abandon şcolar şi părăsire timpurie a şcolii Verificarea frecvenţei elevilor la ore Identificarea cauzelor absenteismului (acolo unde se constată acest fenome...

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași 24 Dec 2009 | 11:00 am

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde pr...

Valori fundamentale 24 Dec 2009 | 10:00 am

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale: Adevărul - toată activitatea desfăşurată de...

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași 24 Dec 2009 | 03:00 am

Misiunea Inspectoratului Școlar Județean Iași Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi este o instituţie publică, care asigură activităţi de îndrumare, coordonare şi control la cele mai înalte standarde pr...

Valori fundamentale 24 Dec 2009 | 02:00 am

Pentru realizarea acestei misiuni Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi îşi fundamentează întreaga activitate pe următoarele valori şi principii fundamentale: Adevărul - toată activitatea desfăşurată de...

Principiile şi normele de conduită 23 Dec 2009 | 09:57 am

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii: să considere interesul public mai presus decât interesul ...

Principiile şi normele de conduită 23 Dec 2009 | 01:57 am

Supremaţia legii şi a interesului public în faţa interesului personal. În acest sens, inspectorii şi personalul ISJ au următoarele obligaţii: să considere interesul public mai presus decât interesul ...

Recently parsed news:

Recent searches: