Islamvetasavvuf - islamvetasavvuf.org - www.islamvetasavvuf.org

Latest News:

AHMED KUDDUSİ 25 Aug 2013 | 01:18 pm

1769 yılında Rebî'ul-evvel ayının on birinci gecesinde , Niğde'nin Bor beldesinde doğdu. Babası Hâcı İbrâhim adlı sufi-meşreb bir kişi, annesi ise bir veliyyedir. Bir velî olan babası, rüyâsında üç t...

İBRAHİM HAKKI ERZURUMÎ (k.s) 25 Aug 2013 | 01:16 pm

1703 (H.1115) senesinde Erzurum'un Hasankale kasabasında doğdu.Anadolu'da yaşayan büyük veli ve âlimlerdendir. Babası Osman Efendi de velî bir zâttı. İbrâhim Hakkı İbrâhim Hakkı hazretleri kendisini k...

OSMAN BEDREDDİN ERZURUMİ (k.s) 25 Aug 2013 | 01:14 pm

1858 (H.1274)'de Erzurum'da doğdu.1922 (H.1340) senesinde Harput'ta vefât etti. Kars'ta üçüncü tabur imâmlığı yapması sebebiyle İmâm Efendi lakabıyla tanındı. Asıl ismi, Osman Bedreddîn'dir. Babası Se...

AZİZ MAHMUD EFENDİ CELVETİ ASİTANESİ - POSTİŞİNLERİ- HAZİRESİ 25 Aug 2013 | 01:13 pm

Dergâh, Ahmed Çelebi Mahallesi'nde, Hüdâyî Mahmûd Sokağı ile Azîz Efendi Mektebi Sokaı'nın çevrelediği büyük bir alan içindedir. Külliye câmi - tevhîdhâne, harem - selâmlık, kütüphâne, hünkâr kasrı, h...

Tasavvuf İnsanın Kendi İçine Yaptığı Yolculuktur 25 Aug 2013 | 01:10 pm

Dinin zahir yüzünden başka, bir de insanoğlunu kemale eriştirmek, sağlam ve yıkılmaz bir iç hayatı kazandırmak için riyâzat(nefisle mücadele, nefsi kırma), mücahede(nefsin arzularına direnme, cehd ve ...

NEFİS 25 Aug 2013 | 01:08 pm

İnsan ve insanlar denildiği zaman her halde öyle alışılmış, erkekler hatırda belirir.Ruh emir altındadır, serbest değildir. Ceset emir halindedir, serbest bırakılmış değildir. Akıl hudutludur, o da em...

VEHMİNİ KESİN BİLGİ ZANNETMEK MARAZI 25 Aug 2013 | 12:55 pm

(10 Eylûl 2005 Cumartesi günü Necmettin Şâhinler’in pîşekârlığında Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre’nin evinde başbaşa yapılmış olan bir sohbet) Kaynak: www.ozemre.com Necmettin Şâhinler – Efendim; siz ...

BEDEN, NEFS VE RÛH 24 Aug 2013 | 03:10 am

Yazar Ahmed Yüksel Özemre Cuma, 14 Ocak 2005 (17 Mart 1998 Salı günü Necmettin Şâhinler'in pîşekârlığında Prof.Dr. Ahmed Yüksel Özemre ile başbaşa yapılmış olan bir sohbet) Kaynak: www.ozemre.com ...

PUTLAŞTIRMA CİNNETİ 24 Aug 2013 | 03:08 am

Yazar Ahmed Yüksel Özemre Salı, 11 Ocak 2005 Kaynak: www.ozemre.com (25 Ocak 1995 târihlerinde MORAL FM'de Cemâl Uşşak'ın pîşekârlığında yapılmış olan sohbet) C.U. - Muhterem Hocam; gün geçmiyor k...

AKIL 24 Aug 2013 | 03:04 am

Emre- Akıl fücûrât kazanına benzer. Sevgi akla göredir. Aklın belâsı çok büyük. Aklı tasfiye edeceksin ki, sevgininne olduğunu anlasın. Aklı tasfiyeedilmeden vicdan parlamaz. Büyüklük- küçüklük, kadın...

Related Keywords:

tasavvuf, Allah dostları, fatih çıtlak, kabe canlı yayın, Mpl Tv, islam ve tasavvuf, tuğrul inançer, aziz mahmut hüdayi, münir derman

Recently parsed news:

Recent searches: