Jaadi - jaadi.net - Jaadi

Latest News:

އިޙްސާސް (21 އޯގަސްޓްގެ އަދަދާ ގުޅޭ) 25 Aug 2013 | 12:02 pm

“އެއްކަލަރޭ ޗޭންޖިން ރޫމަށް އެދިޔައީ ކޮން ފިރިހެން ކުއްޖެއް؟” ފައިޞަލްއިނީ ސީދާ ސަނަމްގެ މޫނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލައިގެންނެވެ. އެއަޑުއިވުމާއެކު ސަނަމްގެ މޫނުގެ ކުލަ ފަނޑުވެއްޖެއެވެ. ލޮލުގެ ވިދުން ކެނޑިއްޖ...

އިޙްސާސް(19ޖުލައިގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ) 22 Aug 2013 | 10:02 am

“ޚަބަރުދާރު! އިތުރަށް ކިތަންމެ ކުޑަޙަރަކާތެއް ކޮށްލިއަސް އަހަންނަކީވެސް ފިނޑިއެއް ނޫންކަން އަންގާލަން ޖެހިދާނެ. އަހަރެންގެ އަތުން ގޯހެއް ހަދަން މަޖުބޫރުނުކޮށް މިތަނުން ނުކުމޭ.” ފައިޞަލްވެސް ރުޅިގަދަވެ...

ޢަދާލަތު ޕާޓީ ވައިކަރަދޫ ޖަގަހަ އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ޝައިޚް އިމްރާން ހުޅުވައިދެއްވައިފި. 20 Aug 2013 | 06:44 pm

ވައިކަރަދޫ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކެމްޕެއިން ޖަގަހަ ރަސްމީކޮށް ރޭ ހުޅުވައިފިއެވެ. “އަދާލުތު ޕާޓީގެ ވައިކަރަދޫ ފެންޑާ” ގެ ނަމުގައި ހުޅުވުނު މިޖަގަހަ ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވެވީ އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސް ޝެ...

އިޙްސާސް(14 ޖުލައިގެ ޢަދަދާ ގުޅޭ) 19 Aug 2013 | 12:31 pm

ހޮސްޕިޓަލުގެ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލާފައި ރަށަށް ދިޔައެވެ. މާލޭގެ ވިހަ ވަޔާ ގަޑުބަޑު މާޙައުލާ ދުރަށް ދިއުމުން ސިކުނޑިއަށް ހަމަޖެހުމެއް ލިބިދާނެ ކަމަށް ވިސްނާފައެވެ. މަސައްކަތެއްނުކޮށް ހުރި އެއްހަފުތާ އެއްއަހަރ...

އިޙްސާސް (އޯގަސްޓް 11ވަނަ ދުވަހާ ގުޅޭ) 14 Aug 2013 | 07:39 am

ރައިފާ ޖެހި އެއްވެސް މަޅިއެއްގައި މިފަހަރު އިޒުއާންވެސް ޝިހާދުވެސް ނުބެދުމުން އެންމެ ފަހުގެ ދަންތުރަ ތިއްބިއެވެ. ހަމަގައިމުވެސް މިފަހަރު އޭގައި ނުޖެހިއެއް ނުދާނެއެވެ. ޝިހާދު ޝާއިންދެކެ ލޯބިވާވަރު ރައި...

އިޙްސާސް (އޯގަސްޓް 7ވަނަ ދުވަހާ ގުޅޭ) 11 Aug 2013 | 02:00 pm

“ތެދަށް ބުނެބަލަ! ރައިފާއަކީ ކާކު؟” ޝިހާދުގެ ސުވާލުން އިޒުއާން ސިއްސައިގެން ދިޔައެވެ. ޖަވާބުދޭން ހިތަށްވެސް ނާރުވާ ހިމޭންކަން އިޚްތިޔާރުކުރިއެވެ. “ކަންބޮޑުނުވޭ! އަހަންނަށް އެނގޭ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް. ...

އިޙްސާސް(އޯގަސްޓް 4ވަނަ ދުވަހާ ގުޅޭ) 7 Aug 2013 | 10:24 am

ދުނިޔޭގައި ލެއްވިހާ ރީތި މާމެލާމެލިން ޒީނަތްތެރިވެފައިވާ ބަގީޗާއެވެ. އެއްޒަމާނެއްގައި މިގޭގައި ރަނިކަން ކުރުމުގެ ހުވަފެން ދެކެވުނު ބޮޑުގެއެވެ. އެދުވަސްވަރު ހުނުމާ ސަމާސާގެ އުފާވެރި އަޑުތަކުން ފަޅުފިލު...

ޢީދު ދުވަހުގެ މުހިންމުބައެއް އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތައް… 6 Aug 2013 | 08:04 pm

މާތް ނަބިއްޔާ صلى الله عليه وسلم ގެ ސުންނަތާއި މަތިވެރި ޞަޙާބީންގެ އަޘަރުތަކުގެ އަލީގައި، ޢީދުގެ ބައެއް މުހިންމު އަދަބުތަކާއި ސުންނަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލެވޭތޯ ބަލާނަމެވެ. އެދުމަކީ، މިކަމުގެ ސަބަބުން...

އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުން 5 Aug 2013 | 02:57 am

އިސްލާމްދީނުގައިވަނީ އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަނެވިފައޭބުނެ ދަޢުވާކުރާ މީހުން އެކުރަނީ އެއްވެސް އަސްލެއްނެތް ބާޠިލު ދޮގު ދައުވާއެކެވެ. އިސްލާމްދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ދެވިފައިވާ ޙައްޤުތަކާއ...

ރޯދައިގެ ބައެއް ސުންނަތްތައް 4 Aug 2013 | 04:48 pm

الحمد لله  والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه  وبعد: ރޯދަވެރިޔާ ކުރުން ސުންނަތްވެގެންވާ ކަންތައްތައް ވަރަށްވެސްގިނައެވެ. އެގޮތުން ތިރީގައި ފާހަގަ ކޮށްލާފައި އެވަނީ ރޯދަވެރިޔާ ކ...

Recently parsed news:

Recent searches: