Kadirlitarim - kadirlitarim.gov.tr

General Information:

Latest News:

Gıda Katkı Maddelerinin Saflık Kriterleri Analiz Metodları 21 Aug 2013 | 07:24 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA KATKI MADDELERİNİN SAFLIK KRİTERLERİ ANALİZ METODLARI TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2001/46)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİ...

Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar 21 Aug 2013 | 07:23 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ RENKLENDİRİCİLER VE TATLANDIRICILAR DIŞINDAKİ GIDA KATKI MADDELERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2008/22)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİ...

Gıda Maddelerinde Kullanılan Tatlandırıcılar 21 Aug 2013 | 07:22 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNDE KULLANILAN TATLANDIRICILAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2006/45)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/52...

Gıdalarda Kullanılan Renklendiriciler Tebliği 21 Aug 2013 | 07:21 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ GIDALARDA KULLANILAN RENKLENDİRİCİLER TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2002/55)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/51) MADDE...

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan İşletmelere Katılım Desteği 21 Aug 2013 | 07:19 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: ÇİFTLİK MUHASEBE VERİ AĞI SİSTEMİNE DÂHİL OLAN TARIMSAL İŞLETMELERE KATILIM DESTEĞİ ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2013/50) Amaç MADDE 1 – ...

Yemlerin Piyasaya Arzı ve Kullanımı 21 Aug 2013 | 07:16 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YEMLERİN PİYASAYA ARZI VE KULLANIMI HAKKINDA YÖNETMELİKTE  DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’...

Gıda Maddeleri Üretiminde Kullanılan Eksraksiyon Çözücüleri 21 Aug 2013 | 07:13 pm

Gıda,    Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK    GIDA KODEKSİ GIDA MADDELERİNİN VE GIDA BİLEŞENLERİNİN ÜRETİMİNDE    KULLANILAN EKSTRAKSİYON ÇÖZÜCÜLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/45) Amaç MADDE...

Tapu Sicil Tüzüğü 21 Aug 2013 | 07:09 pm

Karar Sayısı     : 2013/5150 Ekli “Tapu Sicili Tüzüğü”nün yürürlüğe konulması; Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22/1/2013 tarihli ve 400 sayılı yazısı üzerine, 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun 913 ü...

İkinci Ürün Çeltik Arazisinde Gübreleme 21 Aug 2013 | 04:27 am

Yanlızdut Köyündeki 285 dekarlık 2. ürün çeltik arazisinde İlçe  Tarım Müdürlüğü teknik elemanları kontrolünde gübreleme işlemi gerçekleştirildi. Diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi  , çeltikte de  yü...

Tavsiye Edici Gıdalar Tebliği 17 Aug 2013 | 06:11 pm

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: TÜRK GIDA KODEKSİ TAKVİYE EDİCİ GIDALAR TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2013/49) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; takviye edici gıdaların tekniğine uygun ve hijy...

Related Keywords:

tarım personel, Kadirli, türkvet, turkvet, hibe edilecek makina listesi 2011, ocak subat mart, 2011 makine, tarımda hibe destekleri 2011, otomatik tavşan besleme sistemi

Recently parsed news:

Recent searches: