Kaepe - kaepe.net - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

Latest News:

วิธีการแปลงไฟล์เสียงจากไฟล์ที่อัดเสียงจากโทรศัพท์ .3ga ไปเป็นไฟล์แบบ MP3 26 Aug 2013 | 07:57 pm

วิธีการแปลงไฟล์เสียงจากไฟล์ที่อัดเสียงจากโทรศัพท์ไปเป็นไฟล์แบบ MP3 ช่วงนี้มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกในหลายพื้นที่ และมีจำนวนผู้ป่วยมากขึ้น ผมจึงมีแนวคิดหนึ่งในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรืื่องไข้เลื...

รพ.สต.แกเปะ รณรงค์สำรวจและทำลายลูกน้ำเพื่อควบคุมโรคไข้เลือดออก 26 Aug 2013 | 07:21 pm

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ร่วมกันดำเนินงานรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้าน(Big Killing Day) ในพื้นที่รับผ...

รพ.สต.แกเปะ อบรมฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)สำหรับเจ้าหน้าที่และ อสม. 23 Aug 2013 | 04:50 am

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมฟื้นฟูความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพ(CPR)สำหรับเจ้าหน้าที่และ อสม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตวามรู้เรื่องการช่วยฟื้น...

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคเนื้อเยื่อเซลล์อักเสบ เซลลูไลติส (Cellulitis) 26 Jul 2013 | 08:29 pm

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคเนื้อเยื่อเซลล์อักเสบ เซลลูไลติส (Cellulitis) โรคเนื้อเยื่อเซลล์อักเสบ เซลลูไลติส (Cellulitis) เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อบริเวณผิวหนัง หรือเนื้อเยื้ออ่อนใต้ผิวหนัง เกิด...

สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) 25 Jul 2013 | 01:10 pm

สาเหตุ อาการและการป้องกันโรคกระดูกพรุน(Osteoporosis) โรคกระดูกพรุน(Osteoporosis)  เป็นโรคที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุทุกคน เป็นภาวะที่มีการกร่อนของเนื้อกระดูก เนื่องจากมีความผิดปกติในการสร้างสารเนื้อกระด...

รพ.สต. แกเปะจัดประชุมประชาคมงดเหล้างานบุญ-งานศพ โครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี 23 Jul 2013 | 06:15 pm

เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2556 ณ ศาลาวัดโพธิ์ศรีสะอาด  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้ร่วมกับคณะกรรมการโครงการกาฬสินธุ์คนดี สุขภาพดี รายได้ดี ระดับหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ...

รพ.สต.แกเปะร่วมกับคณะ อสม.ในพื้นที่รณรงค์ควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ 23 Jul 2013 | 05:46 pm

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 15.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้รับรายงานผู้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่บ้านแกน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลเชียงเครือ จำนวน 1 ราย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเป...

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) 22 Jul 2013 | 01:10 pm

สาเหตุ อาการ และการป้องกันโรคข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis) โรคข้อเข่าเสื่อม(Osteoarthritis)  เป็นโรคที่มักพบในวัยกลางคนขึ้นไป หรือผู้สูงอายุ และพบมาในเพศหญิง จากการศึกษาพบว่าปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด...

สาเหตุ อาการ และการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า 14 Jul 2013 | 07:43 pm

สาเหตุ อาการ และการปฏิบัติตนเมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า โรคซึมเศร้าเป็นโรคที่มีผลต่อภาวะอารมณ์ ความคิดและอาการต่างๆ ของร่างกาย โดยมีอาการ ต่อไปนี้เกิคร่วมด้วยทุกวันหรือแทบทุกวันและมีอาการ เกิดขึ้นนาน 2 ...

รพ.สต. แกเปะอบรมอาสาสมัครนมแม่ ประจำปีงบประมาณ 2556 11 Jul 2013 | 07:39 am

เมื่อวันที่ 7  กรกฎาคม 2556 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแกเปะ ได้จัดให้มีการอบรมความรู้ด้านการดูแลแม่ และเด็กแก่อาสาสมัครนมแม่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริม...

Recently parsed news:

Recent searches: