Kheyzaranonline - kheyzaranonline.ir - قم ریپورتر

Latest News:

بابای خونش کم شده بود 30 Mar 2013 | 02:01 am

دو روزی حالش خوب نبود. در این دو روز، بد اخلاقی و لجبازی اش به اوج رسیده بود. اما بالاخره داروها و خواب و غذای خوب، کارش خودش را کرد. لبخندزنان آمد سراغم و توی بغلم نشست. خوب که بوسه هایش را گرفت و بو...

بابای خونش کم شده بود 30 Mar 2013 | 02:01 am

دو روزی حالش خوب نبود. در این دو روز، بد اخلاقی و لجبازی اش به اوج رسیده بود. اما بالاخره داروها و خواب و غذای خوب، کارش خودش را کرد. لبخندزنان آمد سراغم و توی بغلم نشست. خوب که بوسه هایش را گرفت و بو...

ساعت زمین را دریابیم 23 Mar 2013 | 07:24 pm

ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (به انگلیسی: World Wide Fund for Nature)‏ است و در آخرین شنبه ماه مارس هر سال برگزار می شود. خانواده ها و کسب و کار با خاموش کردن چراغ ها...

ساعت زمین را دریابیم 23 Mar 2013 | 07:24 pm

ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت (به انگلیسی: World Wide Fund for Nature)‏ است و در آخرین شنبه ماه مارس هر سال برگزار می شود. خانواده ها و کسب و کار با خاموش کردن چراغ ها...

مصر را فتح کردیم 7 Feb 2013 | 02:49 am

بالاخره اولین رییس جمهور ایران پس از انقلاب، به مصر رفت و مورد استقبال رییس جمهور مصر واقع شد. تلاش های زیادی برای اینکه احمدی نژاد به مصر نرود، صورت گرفته بود تا رییس جمهور ایران، وارد مصر نشود و سطح...

مصر را فتح کردیم 7 Feb 2013 | 02:49 am

بالاخره اولین رییس جمهور ایران پس از انقلاب، به مصر رفت و مورد استقبال رییس جمهور مصر واقع شد. تلاش های زیادی برای اینکه احمدی نژاد به مصر نرود، صورت گرفته بود تا رییس جمهور ایران، وارد مصر نشود و سطح...

قهرهای یک دقیقه‌ای 4 Feb 2013 | 03:03 am

قهر کرده است. پشتش را به من کرده است و روی زمین دراز کشیده است. صدای هق هق گریه‌اش هم می آید. صدایش می کنم: _ دختر من کیه؟ من کیو خیلی دوست دارم؟ برای کی امشب کیک هویجی خریدم؟ صدای هق هوق گریه کمتر ...

قهرهای یک دقیقه‌ای 4 Feb 2013 | 03:03 am

قهر کرده است. پشتش را به من کرده است و روی زمین دراز کشیده است. صدای هق هق گریه‌اش هم می آید. صدایش می کنم: _ دختر من کیه؟ من کیو خیلی دوست دارم؟ برای کی امشب کیک هویجی خریدم؟ صدای هق هوق گریه کمتر ...

همجنس‌بازی و دیگر چیزهای حال بهم زن زندگی مدرن 28 Jan 2013 | 06:33 pm

وقتی می خواهی خبر تنظیم کنی، باید به ارزش های خبری توجه کنی. یعنی اصل خبر، باید چیزی باشد که ارزش خبر شدن داشته باشد. به مرور زمان در ارزش های خبری تغییر به وجود آمده است. مثلا یک زمانی حمله به کشور د...

همجنس‌بازی و دیگر چیزهای حال بهم زن زندگی مدرن 28 Jan 2013 | 06:33 pm

وقتی می خواهی خبر تنظیم کنی، باید به ارزش های خبری توجه کنی. یعنی اصل خبر، باید چیزی باشد که ارزش خبر شدن داشته باشد. به مرور زمان در ارزش های خبری تغییر به وجود آمده است. مثلا یک زمانی حمله به کشور د...

Recently parsed news:

Recent searches: