Kku - pharm.kku.ac.th

General Information:

Latest News:

SAR สำหรับการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ 26 Aug 2013 | 07:48 am

SAR สำหรับการตรวจเยี่ยม เพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรองสถาบันของคณะเภสัชศาสตร์ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมสุมนต์ สกลไชย DOWNLOAD : ข้อความประชาสัมพันธ์ ตรวจประเมินสภาเภสัช สารบัญ เอกสารอ้...

การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยและฝึกอพยพหนีภัย ประจำปี 2556 22 Aug 2013 | 07:00 am

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรกายภาพ  สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จะได้จัดทบทวนโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยและฝึกอพยพหนีภัย ประจำปี 2556  ในระหว่างวันที่ 2 – 6 กันยายน 2556 หากท่านจะได้ยินเสียงสั...

คณะเภสัชฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ(18 สิงหาคม) 19 Aug 2013 | 08:01 am

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2556 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย รศ.ดร.วิรัช เรืองศรีตระกูล รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและระบบกายภาพ พร้อมด้วย นายบุญคงศิลป์ วานมนตรี เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ และบุคคล...

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 15 Aug 2013 | 09:10 am

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2556 ยื่นใบสมัคร 14 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2556 รายละเอียดทั้งหมดคลิ๊กที่นี่ . สอบถามเพิ่มเติม “บุญน้อม อริยานันทพงศ์” <booari@kku.ac.th>

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ก่อนออกฝึกงานภาคบังคับ 18 สิงหาคม 2556 15 Aug 2013 | 08:17 am

โครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ก่อนออกฝึกงานภาคบังคับ ณ ห้อง 2316  ชั้น  3 อาคาร 2  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดการโครงการ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักศึกษาเภสัชศาส...

การให้บริการระบบแจ้งความประสงค์ขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์ และบริการสำหรับโทรศัพท์มือถือ 13 Aug 2013 | 10:21 am

ด้วย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้พัฒนาปรับปรุงโปรแกรมระบบงานทะเบียนนักศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา จำนวน 3 ระบบงาน ดังนี้ 1. ระบบการแจ้งความประ...

รับสมัครผู้ประสงค์รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 9 Aug 2013 | 10:23 am

ด้วยพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ มีโครงการมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาปริญญาตรี จำนวน 7 ทุน รายละเอียดดังนี้

โครงการ OSOTSPA Talent Camp 2013 9 Aug 2013 | 09:19 am

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ OSOTSPA Talent Camp 2013 วันที่ 18-22 ตุลาคม 2556 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 สิงหาคม 2556 รายละเอียดคลิ๊กที่นี่ .

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมสัมนากับบริษัท แอ๊บบอตฯ 16 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 3401-02 7 Aug 2013 | 03:10 pm

แนะนำภาพรวมองค์กร สายอาชีพและความก้าวหน้าในสายงานหลังจบการศึกษา ศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2556 12.00-13.00 น. ณ อาคาร 3 ห้อง 3401-02

Related Keywords:

EMS, kku, มข, khon kaen university, reg.kku, lib.kku, mdx มข, vet.kku, amcs autosurf -why -don;t -you

Recently parsed news:

Recent searches: