Kku - vet.kku.ac.th

General Information:

Latest News:

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก The Cummings school of Veterinary Medicine at Tufts University, USA 26 Jun 2013 | 08:29 am

     เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำการต้อนรับ Miss. Elissa Randy Mopper นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ฯจาก Tufts University ซึ่งได้รับทุนวิจัยจาก NIH, USA เดินทางมา...

แนะนำนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มข. คนใหม่ 21 Jun 2013 | 06:29 am

นายสัตวแพทย์ ธีรชัย  วงษ์ชารู นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จบการศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 5  ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Business Unit Manager-Swineบริษท โ...

กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ชุดที่ 25 20 Jun 2013 | 09:36 am

   ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ชูชาติ  กมลเลิศ ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ชุดที่ 25 ซึ่งได้รับจากการเลือกตั้งจากคณาจารย์ประจำ

คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถ่ายทำเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ "Leader Talk" 12 Mar 2013 | 08:45 am

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556  รศ.สพ.ญ.ดร.สุณีรัตน์  เอี่ยมละมัย คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมถ่ายทำเพื่อผลิตรายการโทรทัศน์ "Leader Talk"  ซึ่งเป็นรายการที่เพิ่มช่องทางในการเผยแพร่และสร้างความเข้าใจในย...

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว” 27 Jul 2012 | 04:02 pm

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราวของคณะฯที่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการในรูปแบบใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ...

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯประจำปี ๒๕๕๕ 26 Jul 2012 | 11:35 am

เมื่อวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. บุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วยต้นกั...

คณะสัตวแพทย์ มข.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2555 25 Jul 2012 | 02:19 pm

คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณบดีศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ โดยม...

คณะสัตวแพทย์ มข. จัดงานทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานคณบดี ประจำปี 2555 25 Jul 2012 | 02:16 pm

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ประจำปี 2555  เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการทำนุบำรุ...

คณะสัตวแพทย์ มข.จัดโครงการ ”เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 2 25 Jul 2012 | 02:14 pm

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 อาคารพิเชฏฐ์ เหลืองทองคำ คณะสัตวแพทยศาสตร์  ได้มีการจัดโครงการ “เล่าสู่กันฟัง” ครั้งที่ 2 ขึ้น โดยในกิจกรรมครั้งนี้ รศ.น.สพ.ชูชาติ...

Recently parsed news:

Recent searches: