Klif - klif.no - Klima- og forurensningsdirektoratet | Nyheter

Latest News:

Forbyr PFOA i norske forbrukerprodukter 28 Jun 2013 | 12:28 pm

For å beskytte både mennesker og miljøet, innfører Norge et nasjonalt forbud mot bruk av det perfluorerte stoffet PFOA i forbrukerprodukter.

Mindre forsurande svovel i norske innsjøar 28 Jun 2013 | 08:30 am

Innhaldet av forsurande svovel i norske innsjøar er no det lågaste som er målt sidan overvakinga starta i 1986. Årsaka er at utsleppa frå industrien i Europa er blitt kraftig redusert.

Norskehavet forsures raskere enn andre hav 25 Jun 2013 | 03:30 pm

Havforsuringen i Norskehavet går raskere enn i mange andre hav. I verdenshavene har gjennomsnittlig pH i havoverflaten sunket med 0,1 pH-enhet siden starten av den industrielle revolusjon. I deler av ...

Harmonisert klassifisering i henhold til det gamle regelverket for klassifisering og merking av farlige kjemikalier er nå tilgjengelig i C&L Inventory 24 Jun 2013 | 01:07 pm

Denne oppdateringen vil hjelpe brukere som fortsatt klassifiserer og merker blandinger i henhold til det gamle regelverket. CLP gjelder foreløpig kun for stoffer. For stoffblandinger kan man klassifis...

Gir kommunene miljøhjelp på nett 24 Jun 2013 | 09:00 am

Kommunene kan fortsatt bli en bedre myndighet på miljøområdet, viser en undersøkelse av kommunenes miljøarbeid. Nettsiden miljøkommune.no er nylig lansert for å hjelpe kommunene med slike oppgaver.

Flere tomflasker og bokser gjenvinnes 24 Jun 2013 | 09:00 am

De godkjente retursystemene for drikkevareemballasje samlet inn store mengder tomflasker, aluminiumsbokser og kartonger i 2012. Klif er fornøyd med at ressursene utnyttes bedre og at forsøplingen redu...

Fra 1. juli er vi Miljødirektoratet 23 Jun 2013 | 03:59 pm

Direktoratet for naturforvaltning (DN) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) blir 1. juli 2013 slått sammen til en stor, helhetlig fagetat - Miljødirektoratet.

Må tenke nytt om miljøgifter 23 Jun 2013 | 11:45 am

Når klimaet endrer seg, kan miljøgiftene gjøre større skade enn hva vi til nå har vært klare over, skriver Marit Kjeldby,fungerende direktør for Klif.

Historisk løft for forskning på klimasystemet 21 Jun 2013 | 06:14 pm

Denne uka fikk 13 forskningsprosjekter til sammen tildelt 160 millioner kroner for å forske på forholdet mellom menneskeskapt påvirkning av og naturlig variasjoner i klimasystemet.

Undersøker miljøgifter i bynære områder 20 Jun 2013 | 09:00 am

Klif får undersøkt nye miljøgifter i bynære områder. Reker, børstemark, gråmåker og rotter er blant organismene som kan fortelle hva slags miljøgifter bylivet tilfører nærmiljøet, og hva miljøgiftene ...

Recently parsed news:

Recent searches: