Kmutnb - cit.kmutnb.ac.th

General Information:

Latest News:

รร.เตรียมวิศวฯ จัดโครงการต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่2 19 Aug 2013 | 11:40 am

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์  จิตตปาลกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดโครงการต้านภัยสารเสพติด จัดโดย โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย – เยอรมัน เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุ...

วทอ. จัดงาน Open House “เปิดบ้านสานสู่ วทอ.” 16 Aug 2013 | 12:46 pm

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดโครงการ “เปิดบ้านสานสู่ วทอ. (Open House)  ณ ห้องประชุมเพชราวุธ อาคาร 62 ชั้น 8 โครงการ โดยมี...

วทอ.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์(Open KM) ให้กับเจ้าหน้าที่ภายในวิทยาลัย 16 Aug 2013 | 12:40 pm

ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (Open KM)   ในการบริหารและจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ภายในอ...

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง วทอ.กับ สำนักพัฒนาเทคนิคการศึกษา 16 Aug 2013 | 12:08 pm

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2556 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมิตร         ส่งพิริยะกิจ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการก...

ประกาศ มจพ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 15 Aug 2013 | 12:03 pm

ประกาศ มจพ. เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ ดังายละเอียดที่แนบมานี้

ประกาศ มจพ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคลินิกคณิตศาสตร์ อาคาร 62 ชั้น 8 จำนวน 1 งาน 9 Aug 2013 | 11:38 am

ประกาศ มจพ. เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องคลินิกคณิตศาสตร์ อาคาร 62 ชั้น 8 จำนวน 1 งาน.pdf

Related Keywords:

kmutnb, มจพ, วทอ, มจพ., ee kmutnb, kmutnb it, สจพ, development bucket, kmutnb math

Recently parsed news:

Recent searches: