Kommar - kommar.sk - Kommar - Komplex marketing

Latest News:

Internetová reklama 30 Jun 2012 | 05:51 pm

Internetová reklama Internetová reklama je súčasťou on-line reklamy. Jedná sa o reklamu v prostredí internetu a je súčasťou marketingového komunikačného mixu spoločností. Internetová reklama dokáže o...

Linkbuilding 3 Mar 2012 | 10:17 pm

Linkbuilding Tento článok nadväzuje na predošlý článok Základy SEO, v ktorom sa bližšie pozrieme na linkbuilding. Čo je to linkbuilding? Pojem linkbuilding vyjadruje budovanie spätných odkazov na v...

Tlačená reklama je ako tlačenka 24 Jan 2012 | 12:18 am

Tlačená reklama je ako tlačenka Určite to aj vy poznáte, týždeň čo týždeň nachádzate v schránke okrem vašej pošty a inej reklamy aj reklamné noviny (Žilinsko, Žilinský Telegraf, Echo, …). Ako vnímate...

Bannerová slepota 11 Jan 2012 | 05:14 am

Bannerová slepota Čo je to banner? Banner je reklamný “prúžok” o rozmeroch 468×60 pixelov. Najčastejšie sa s ním môžeme stretnúť v hlavičkách stránok, prípadne na ich konci. Prvý bol nasadený 27. ok...

Čo hodiť na Facebook? 12 Dec 2011 | 12:36 am

Čo hodiť na Facebook? V dnešnom článku si povieme niečo o tom, ako tvoriť taký obsah, ktorý budú vaši fanúšikovia na Facebooku radi zdieľať. Nebudem chodiť dlho okolo horúcej kaše a prejdem rovno k ...

Základy marketingu – marketingový mix 28 Nov 2011 | 02:19 am

Základy marketingu – marketingový mix Každý podnikateľ, či už o tom vie alebo nie, používa marketingový mix. V najzákladnejšej podobe to je tzv. 4P (Product, Price, Place, Promotion), čiže produkt, c...

Ako začať s Facebookom 13 Nov 2011 | 12:05 am

Ako začať s Facebookom V dnešnom článku si povieme o Facebooku – prečo, ako a kedy využívať túto sociálnu sieť v rámci marketingu. Facebook je najpopulárnejšia sociálna sieť na Slovensku s 1 864 400...

Základy SEO 28 Oct 2011 | 08:40 am

Základy SEO Čo je to SEO? V skratke SEO sa ukrýva anglický výraz Search Engine Optimization – optimalizácia pre vyhľadávače. Jednoducho povedané ide o proces, ktorého cieľom je dosiahnuť čo najvyšši...

Recently parsed news:

Recent searches: