Lodzkie - cop.lodzkie.pl

General Information:

Latest News:

Informacja o najczęściej występujących nieprawidłowościach w realizacji projektów dofinansowanych z Regionalnych Programów Operacyjnych 14 Aug 2013 | 07:55 am

W oparciu o roczne sprawozdanie audytowe za okres od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. zgodnie z art. 62 ust. 1. Lit. d) ppkt (I) Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 i art. 18 ust. 2 Rozporządze...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu na wsparcie jednostek B+R 5 Aug 2013 | 12:59 pm

W dniu 31 lipca 2013 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.03.01.00-3/13 dla Działania III.1 Wsparcie jednostek B+R w ramach Osi Priorytetowej III:...

Informacja o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie na rozwój otoczenia biznesu 5 Aug 2013 | 12:52 pm

W dniu 31 lipca 2013 roku został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPLD.03.04.00-10/13 dla Działania III.4 Rozwój otoczenia biznesu w ramach Osi Priorytetowej I...

Zmiany w Zasadach promocji dla beneficjentów RPO WŁ 2007-2013 30 Jul 2013 | 07:15 am

Informujemy, że w dniu 23 lipca 2013 r. Zarząd Województwa Łódzkiego podjął uchwałę, wprowadzającą zmiany w dokumencie „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego W...

Podsumowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych w maju oraz lipcu 25 Jul 2013 | 11:43 am

Począwszy od maja br. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy zorganizowało 3 spotkania informacyjno-szkoleniowe zarówno dla beneficjentów, realizujących projekty dofinansowane ze środków III Osi priorytetowej...

Konkurs "Zrób REConesans" – Nagrywaj i Wygrywaj! 25 Jul 2013 | 10:38 am

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w konkursie internetowym „Zrób REConesans” na film promujący Program Infrastruktura i Środowisko, nagrywany telefonem komórkowym lub innym przenoś...

Ogłoszenie wyników konkursu na Rozwój otoczenia biznesu 18 Jul 2013 | 12:42 pm

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 896/13 z dnia 16 lipca 2013 r. zakwalifikował do dofinansowania wszystkie projekty, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i m...

Rozstrzygnięcie konkursu dla Działania III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach 18 Jul 2013 | 12:38 pm

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 895/13 z dnia 16 lipca 2013 r. zakwalifikował do dofinansowania projekty, które zostały pozytywnie ocenione pod względem formalnym i merytoryczn...

Fundusze unijne na promocję marek regionalnych przyznane 17 Jul 2013 | 07:27 am

Już po raz piąty Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie projektom, złożonym w ramach konkursu dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na marketi...

Kolejne projekty, dotyczące budowania marki regionu łódzkiego, dofinansowane 17 Jul 2013 | 07:27 am

Już po raz piąty Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie projektom, złożonym w ramach konkursu dla Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw na marketi...

Recently parsed news:

Recent searches: