Loihangsong - loihangsong.net

General Information:

Latest News:

Đi Tìm Sự Thật! 18 Mar 2013 | 04:11 am

- Tại sao có những “sự thật” khi đã có bằng chứng là sai thì lại KHÓ SỬA đến như vậy? Bảo tàng Sơn Mỹ người ta giữ lại “cả hai đã chết” phải chăng để “tô đậm tội ác của đế quốc Mỹ”, còn VEF giữ lại Lê...

Hồng Thư 02: Thư Kêu Gọi Chiêu Hồi 16 Mar 2013 | 02:54 am

“Hãy cứu vớt những kẻ kia, rút họ ra khỏi lửa; còn đối với kẻ khác, hãy có lòng thương lẫn với sợ, ghét cả đến cái áo bị xác thịt làm ô uế.” Giu 1:23 …Phải biết rằng kẻ làm cho người có tội trở lại, ...

Tin Lành VN ‘Cả Cha Lẫn Chú Đều Lú…’ 15 Mar 2013 | 04:19 am

Phân Tích 4 Cái Ngu Của Ông TPT Tôi cho rằng các comment (Cái ngu của TPT. BTG Thọc sâu nội bộ TLVN?...) là ý kiến của một người trong ngày quản lý tôn giáo viết. Hay ít ra họ không là tín đồ hay mục...

Đức Chúa Trời Đang… MÀI GƯƠM? 14 Mar 2013 | 04:24 am

Đức Chúa Trời đang… MÀI GƯƠM? Sự phán xét các tiên tri quốc doanh thời A-háp. Bài học cho các mục sư ngày nay. *** Chưa ai phá Hội thánh Chúa, dù là mục sư hay tín đồ mà không bị trừng phạt bởi… “...

Ý Kiến Về Bản Kiến Nghị Của "BTS Quá Đát"... 13 Mar 2013 | 04:34 am

"Kiến Nghị : V/v Công văn 53/TGCP-TL của BTG Chính Phủ." *** 1. "Trong đó có (PT 53) một số điều Hội thánh không nhất trí" (Kiến Nghị : V/v Công văn 53/TGCP-TL của BTG Chính Phủ.) Phúc thư 53 không...

Đi Tìm ‘Ẩn Số X’ Trong Hội Thánh 12 Mar 2013 | 04:28 am

X vẫn là X… con số không đổi! - Nếu trong toán học “X là ẩn số” thì trong “thần học” X là “KẺ ĐỨNG HAI HÀNG”...? - LHS “Xe của Đức Chúa Trời số là hai vạn, Từng ngàn trên từng ngàn; Chúa ở giữa cá...

LHS Trả Lời: Có Gì Khác Giữa Phật Và Chúa? 9 Mar 2013 | 06:22 am

"Một người theo Phật nhờ có Phật độ trì, nên phật tử thuần hành phật pháp sẽ sống từ bi, hỉ xả khác hẳn cách tu của tu sĩ tin lành bê bối quá, đâu có bằng chứng hay kinh nghiệm gì của một người đã đượ...

Khi Hội Thánh Mở Phiên Tòa ĐỐI CHẤT 8 Mar 2013 | 06:59 am

- Sự Trùng hợp hay sự Mầu nhiệm? “Ngươi chớ đồn huyễn; chớ hùa cùng kẻ hung ác đặng làm chứng dối” (Xuất Ê-díp-tô ký 23: 1) *** 1. Truyền thông – nói thật read more

Chuyện Đời Đổi Trắng Thay Đen! 6 Mar 2013 | 02:27 pm

"Lòng người ta là dối trá hơn mọi vật, và rất là xấu xa: ai có thể biết được?" (Giê-rê-mi 17: 9) *** read more

PĐN 'Sa Hố' – TM Bị 'Rắn Cắn' 2 Mar 2013 | 04:49 am

“Ai đào hố có thể bị rơi xuống hố, Ai phá đổ bờ tường có thể bị rắn cắn.” (Truyền đạo 10: 8) - Lộ Chân Tướng Kẻ Lập Mưu Lừa Bạn, Hại Vợ… - Vụ án ngoài đời và “vụ án IEM”. read more

Recently parsed news:

Recent searches: