Maarefmags - maarefmags.ir - نشریه معارف نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

Latest News:

نشريه شماره 97 22 Jun 2013 | 10:07 pm

سخني با ملت و منتخب مردم ضلع سوم دموکراسی در ایران عصمت تام قرآن و برون‌دادهاي آن رويكرد عرفاني و نقليدر تحليل بطون قرآن جستاري در بينش عرفاني ـ اخلاقي امام خميني(ره) در مقولة تعليم و تربيت درآمدي بر ...

نشریه شماره 92 2 Jun 2012 | 05:28 pm

برای او که خواهد آمد و ... از "محاسبه خود" تا "مراقبه از انقلاب" فلسفه اسلامى، فقه اكبر است بیداری اسلامی در فلسفه سیاسی امام خمینی(ره) بازخوانی بشارت‌هاي انبیاء (ع)به ظهور و بعثت پيامبر آخرالزمان (ص)...

نشریه شماره 91 17 Apr 2012 | 09:29 pm

در نكوهش «انتحال»شكوه‌اي بر شيوع بليّه «سرقت علمی» از 72 تا ۹۱ بازخوانی پیام‌های نوروزی رهبر معظم انقلاب) جایگاه زن در اندیشه شهید مطهری(ره) کلام خدا نخستين سروش وحدت چون سواد نداریم! پنج تجربه برای و...

Recently parsed news:

Recent searches: