Master - master.mn

General Information:

Latest News:

Мастер Пропертис ХХК хамтран ажилласан барилгын компаниуддаа талархаж байна 12 Jun 2013 | 03:21 pm

Үндэсний хөрөнгө оруулалттай, үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа зуучлалын анхдагч зах зээлд тэргүүлэгч Мастер пропертис ХХК хамтран ажилласан, барилгын салбарын тэргүүлэгч компаниуддаа талархал илэрхийлж б...

Бидэнтэй хамтран ажилласан барилгын салбарын тэргүүлэгч компаниуддаа баярлалаа 12 Jun 2013 | 01:01 pm

The post Бидэнтэй хамтран ажилласан барилгын салбарын тэргүүлэгч компаниуддаа баярлалаа appeared first on Master Properties LLC.

Барилгын компаниудад ямар хүндрэл бэрхшээлүүд тулгардаг вэ? 11 Jun 2013 | 06:53 am

Үүнийг хэрхэн шийдэх вэ? Мастер Пропертис ХХК барилгын компаниудын эрэлт хэрэгцээ, тэдэнд тулгардаг хүндрэл бэрхшээлийг судалж үзэхэд дараах асуудлууд хамгийн өндөр хувьтай байна. Үүнд: 1)      Иж б...

Эдийн засгийн салбарын үзүүлэлт 12 Apr 2013 | 12:07 pm

Аж үйлдвэрийн салбарын бүтээгдэхүүний нийт үйлдвэрлэл 2005 оны зэрэгцүүлэх үнээр, 2013 оны эхний 2 сард 330.6 тэрбум төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 32.9  тэрбум төг буюу 11.1 хувиар өслөө.  Энэхүү ...

Монгол улсын худалдаа 12 Apr 2013 | 11:50 am

 Монгол Улс 2013 оны эхний 2 сард дэлхийн 93 оронтой худалдаа хийж, гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 1317.3 сая ам.долл, үүнээс экспорт 506.1 сая ам.долл, импорт 811.2 сая ам.долларт хүрчээ. Гадаад...

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага 12 Apr 2013 | 11:37 am

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зарлага,  эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 2013 оны эхний 2 сард 615.3 тэрбум төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 66.8 тэрбум төг буюу 9.8 хувиар буурахад бараа, үйлчи...

Улсын нэгдсэн төсвийн орлого 12 Apr 2013 | 11:33 am

Улсын нэгдсэн төсвийн орлого  тусламжийн нийт хэмжээ 2013 оны эхний 2 сард 699.1 тэрбум төг, зарлага ба эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 615.3 тэрбум төг болж, улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүү...

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 12 Apr 2013 | 11:28 am

Аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 2013 оны 2 дугаар сарын эцэст 7168.5 тэрбум төг болж, өмнөх сарынхаас 26.5 тэрбум төг буюу 0.4 хувь, өмнөх оны мөн үеийнхээс 146...

Макро эдийн засгийн үзүүлэлт 12 Apr 2013 | 10:56 am

Хэрэглээний үнийн улсын индекс (ХҮУИ) 2013 оны 2 дугаар сард өмнөх сарынхаас 1.0 хувь, оны эхнээс 2.8 хувь,  өмнөх оны мөн үеийнхээс 11.3 хувиар өслөө. Ерөнхий индекс өмнөх сарынхаас өсөхөд хүнсний ба...

Нийгмийн үзүүлэлт 12 Apr 2013 | 06:52 am

Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн 2012 оны 4 дүгээр улирлын судалгааны дүнгээр нэг өрхийн сарын дундаж мөнгөн орлого 780.8 мян.төг болж, өмнөх оны мөн үеийнхээс 225.4 мян.төг буюу 40.6 хувиар нэмэгдлээ.  Н...

Recently parsed news:

Recent searches: